CV-sida

Ann Eklund

Ann Eklund
Doktorand på Viltskadecenter, institutionen för Ekologi, Grimsö. Undersöker intressegruppers och allmänhetens uppfattning om förebyggande åtgärder för att skydda tamdjur från rovdjursangrepp.

Presentation

Jag är doktorand och undersöker intressegruppers och allmänhetens uppfattning om åtgärder avsedda att förebygga angrepp från stora rovdjur på tamdjur. Det är mitt intresse för både tamdjur och vilda djur, och en levande landsbygd, som är grunden till att jag valt denna tillämpade inriktining i mitt arbete. Tidigare har jag bland annat studerat beteenden hos lemurer både i fångenskap och på Madagaskar, deltagit som fältassistent på fjällrävsprojektet i Sverige, arbetat som forskningsassistent på Viltskadecenter, och studerat födoval hos skandinaviska vargar. Att bredda synvinklarna och samarbeta interdisciplinärt med socialvetare i mitt nuvarande projekt är ett viktigt steg för mig, då jag alltid strävar efter en större förståelse för komplexiteten i den värld vi lever i. 

Forskning

För att vilda djur och människor ska kunna leva sida vid sida krävs ibland extra insatser. Så är fallet med de stora rovdjuren i Sverige, där förebyggande åtgärder används för att skydda tamdjur från rovdjursangrepp. I dagsläget finns en uppsjö av förebyggande åtgärder att tillgå, allt från lapptyg och blinkande lampor till elektriska stängsel, elvästar för hundar, och skyddsjakt på rovdjur. Min doktorsavhandling syftar till att utvärdera hur dessa åtgärder mottas av tamdjursägarna som ju är den tilltänkta användargruppen, men även till viss del av allmänheten som i olika grad kan påverkas av åtgärderna. Eftersom både tid och pengar investeras i förebyggande åtgärder, och deras funktion kan vara skillnaden på liv och död för både tamdjur och vilda djur, så är det viktigt att utvärdera vilka åtgärder som faktiskt har potential att fungera i den verksamhet de är tänkta att användas. Projektet är ett interdisciplinärt projekt, som genomförs i samarbete med Miljöpsykologiska enheten vid Lunds Tekniska Högskola och Mittuniversitetet i Östersund. Inom miljöpsykologin studerar man relationen mellan människan och hennes miljö, d.v.s. hur människan påverkas av sin omgivning och hur människan påverkar omgivningen. Omgivningen i mitt doktorandprojekt inkluderar de förebyggande åtgärderna, och genom gruppintervjuer med tamdjursägare samt en större enkätundersökning undersöker vi hur dessa åtgärder skulle fungera i tamdjursägarnas tillvaro.

Bakgrund

BSc (Hons) Conservation Biology Animal Behaviour, University of Lincoln, UK
MSc Applied Ecology, Hedmark University College, Norway


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för ekologi; Enheten för viltekologi (NJ-fakulteten)
Postadress:
Inst för Ekologi, Viltskadecenter
73091 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö