CV-sida

Anna Edvardsson Rasmussen

Anna Edvardsson Rasmussen
Doktorand vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Jobbar med projektet "Individuellt anpassad laktationslängd för hållbar och lönsam mjölkproduktion" (Indilact).

Forskning

Syftet med projektet är att utveckla verktyg som gör att man individuellt anpassar laktationens längd hos kor beroende på deras biologiska förutsättningar. Målsättningen är att förbättra kornas hälsa och fruktsamhet samtidigt som produktiviteten i mjölkkobesättningen ökar.

Samverkan

Referensgrupp: Ann-Theres Persson, Växa Sverige, Carl Oskar Paulrud, DeLaval, Hans Stålhammar, Viking Genetics och Hans Andersson, institutionen för ekonomi, SLU

Bakgrund

Veterinär, har sedan examen 2012 arbetat som distriktsveterinär, på smådjursklinik samt senast på Livsmedelsverket som Officiell veterinär vid olika slakterier och med inspektion av olika livsmedelsanläggningar. Gått på Jälla naturbruksgymnasium och där även jobbat som avbytare med mjölkkor och grisar.

Handledning

Har varit handledare för ett masterarbete, se länk nedan.