CV-sida

Anna Maria Wremp

Anna Maria Wremp
Kommunikatör vid framtidsplattformen SLU Future Food.

Presentation

Jag har jobbat med kommunikation releterat till biologi, bioteknik, biologisk mångfald, naturvård och miljöfrågor sedan 2001. Nu är det matfrågor som ligger på mitt bord - sedan sommaren 2019 är jag en av två kommunikatörer vid SLU Future Food, en av SLU:s fyra framtidsplattformar. Jag jobbar även ca 20 % med kommunikation för Institutionen för stad och land (SOL). 

Bakgrund

Jag har en examen i biologi (MSc) från Lunds universitet och har därefter vidareutbildat mig inom kommunikation  (journalistik, grafisk formgivning, webb, sociala medier m.m.). Jag har tidigare jobbat med marknadsföring av utbildningar inom biologi och bioteknik vid Uppsala universitet och som kommunikatör vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid SLU och ArtDatabanken SLU.

Vid Centrum för biologisk mångfald arbetade jag med kommunikation för flera stora forskningsprogram och projekt som t.ex. HagmarksMistra, Naturvårdskedjan, Include, TriEkol och Programmet för odlad mångfald (POM). Jag var även periodvis redaktör för tidskriften Biodiverse och kommunikatör/sekreterare vid kansliet för IENE (Infra Eco Network Europe), ett europeiskt nätverk för forskare och praktiker inom ekologi och transportinfrastruktur.

Vid ArtDatabanken har jag framför allt arbetat med kommunikation och samordning för forskningsinfrastrukturen Svenska LifeWatch, men även bl.a. med kommunikation kring Artportalen och medborgarforskning / citizen science.

Jag är även engagerad i verksamheten på Stora Karlsö utanför Gotland, först under många år som naturguide på somrarna och nu som styrelseledamot i Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB, med ett ideellt uppdrag som ansvarig för den digital kommunikationen för Stora Karlsö. 

Länkar

www.slu.se/futurefood


Kontaktinformation

Kommunikatör vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Telefon: +4618671394
Postadress:
NJ-fakulteten, Box 7082
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala

Publikationslista: