CV-sida

Carl-Gustaf Thulin

Carl-Gustaf Thulin
Föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning.

Presentation

Föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning, ett fakultetsövergripande samverkansorgan vid SLU. Även forskare (docent) vid Institutionen för vilt, fisk och miljö med inriktning mot genetik, faunarestaurering och rewilding, samt koordinator för Global Challenges University Alliance, en internationell samverkansplattform som SLU tagit initiativ till.

Undervisning

Kursledare och föreläsare inom grund- och forskarutbildning sedan 1995, de senast åren ffa i faunistik (däggdjur) vid Uppsala universitet.

Forskning

Inriktning mot evolutionär genetik, faunarestaurering och rewilding. Driver/deltar huvudsakligen i tre projekt:

“Russet som naturvårdare” Finansiering: WWF, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, SLU (biträdande projektledare)

“Håller underarten mohare (Lepus timidus sylvaticus) på att försvinna?” Finansiering: Naturvårdsverket, KSLA, Naturvårdsverket (projektledare)

“Polymorphism i PrP genen och dess relevans för älgens hälsa” Finansiering: Formas (forskare)

Bakgrund

FM Biologi, Uppsala universitet, 1995

FD Genetik, Uppsala universitet,  2000

Postdoc, University of Tennessee, 2001-2002, 2004

Docent Populationsbiologi, Uppsala universitet, 2008

Tillsvidareanställd vid SLU sedan 2008.

Handledning

Doktorander:

- Adriaan de Jong, SLU, disputerad 2012 (huvudhandledare)

- Jonas Malmsten, SLU, disputerad 2014 (biträdande handledare)

- Pär Söderquist, SLU/Högskolan i Kristianstad, disputerad 2015 (huvudhandledare)

- Pablo Garrido, SLU, pågående (huvudhandledare)

Handledare för examensarbeten på magister- och kandidatnivå.

Publikationer i urval

Tre senaste vetenskapliga publikationer:

25. Ferreira AM, Marques AT, Fontanesi L, Thulin C-G, Sales-Baptista E, Araújo SS, Almeida AM (2016). Identification of a bitter-taste receptor gene repertoire in different Lagomorphs species. Frontiers in Genetics

24. Fontanesi L, Di Palma F, Flicek P, Smith AT, Thulin C-G, Alves PC, Lagomorph Genomics Consortium (2016). LaGomiCs - Lagomorph Genomics Consortium: an international collaborative effort for sequencing the genomes of an entire mammalian order. Journal of Heredity, 1-14 (Advance Access published March 8)

23. Thulin C-G, Malmsten J, Ericsson G (2015). Opportunities and challenges with growing wildlife populations and zoonotic diseases in Sweden. European Journal of Wildlife Research 61, 649–656

...

Har även författat sex bokkapitel, 26 populärvetenskapliga artiklar, 20 konferensrapporter, 22 debattartiklar, 27 strategiska framställningar och åtta utvärderingar.

Länkar

www.slu.se/cfw

www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

www.slu.se/gcua