CV-sida

Cecilia Ley

Cecilia Ley

Presentation

Efter min veterinärexamen 1994 arbetade jag under några år som klinikveterinär i Sverige och utlandet (Storbritannien och Australien). 2003 fick jag en forskarutbildningstjänst på SLU i ämnet patologi, med inriktning på inflammationens betydelse för uppkomsten av ledskador vid sjukdomen osteoartrit (även kallat artros), och 2010 disputerade jag med avhandlingen ”Inflammatory Response in Equine Joints – Studies on Proinflammatory Cytokines in Diseased Joints and Chondrocyte Cultures”.

Jag vidareutbildade mig i veterinärmedicinsk patologi och erhöll specialistexamen från European College of Veterinary Pathologist (ECVP) 2013.

Sedan 2013 är jag anställd som adjunkt vid BVF och är kursansvarig för kursen i Speciell patologi på veterinärprogrammet. Jag undervisar även under kursen i Klinisk patologi, samt ansvarar för BVFs residency-program i patologi.

Som veterinär patolog har jag ett brett intresse av sjukdomar hos djur, men är speciellt intresserad av sjukdomar i rörelseapparaten.

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse är osteoartrit – vilka bakomliggande orsaker som finns, hur sjukdomen utvecklas samt hur diagnostiken av osteoartrit kan förbättras. De djurslag jag arbetar med är häst och katt.

Projektet ”Osteoartrit hos katt- morfologi, diagnostik och inverkan av fetma” inleddes 2014 och i detta projekt undersöker vår forskargrupp bland annat om ökad kroppsvikt kan vara en riskfaktor för osteoartrit hos katt.


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för patologi
Telefon: 018-671204
Postadress:
Patologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala