CV-sida

Cecilia Ley

Cecilia Ley

Presentation

Efter min veterinärexamen 1994 arbetade jag under några år som klinikveterinär i Sverige och i utlandet (Storbritannien och Australien). 2003 påbörjade jag en forskarutbildningstjänst på SLU i ämnet patologi, med inriktning på inflammationens betydelse för uppkomsten av ledskador vid sjukdomen osteoartrit (artros), och 2010 disputerade jag med avhandlingen ”Inflammatory Response in Equine Joints – Studies on Proinflammatory Cytokines in Diseased Joints and Chondrocyte Cultures”.

Jag vidareutbildade mig inom veterinärmedicinsk patologi och erhöll specialistkompetens i enlighet med European College of Veterinary Pathologist (ECVP) 2013.

2013 anställdes jag som adjunkt vid BVF och 2016 blev jag lektor. Sedan 2014 är jag kursansvarig för kursen i Speciell patologi på veterinärprogrammet. Jag undervisar även på kursen i Allmän sjukdomslära och i Klinisk patologi, samt är program-direktör för BVFs residency-program i patologi.

Som veterinär patolog har jag ett brett intresse av sjukdomar hos djur, men är speciellt intresserad av sjukdomar i rörelseapparaten.

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse är osteoartrit – vilka bakomliggande orsaker som finns, hur sjukdomen utvecklas samt hur diagnostiken av osteoartrit kan förbättras. De djurslag jag arbetar med är häst och katt.

Projektet ”Osteoartrit hos katt- morfologi, diagnostik och inverkan av fetma” inleddes 2014 och i detta projekt undersöker vår forskargrupp bland annat om ökad kroppsvikt kan vara en riskfaktor för osteoartrit hos katt. I en annan studie, "Mekanismer vid ledskadors uppkomst hos katt - från helkroppsundersökning till molekylära förändringar", ligger fokus på benstimulerande substanser.

Min forskning på häst bedrivs tillsammans med Prof Stina Ekman och Prof Eva Skiöldebrand på BVF samt samarbetspartners på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Jag är också del av den forskargrupp på SLU som studerar genetisk bakgrund till plattbröst hos Bengal-katter.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för patologi
Telefon: +4618671204
Postadress:
Patologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala