CV-sida

Helena Karlen

Helena Karlen

Presentation

Jag sökte mig tidigt till trädgårdsbranschen och satsade först på att bli trädgårdstekniker innan jag sökte över till hortonomutbildningen. Jag har därför god insikt i yrkesodlingens villkor och problemställningar. Utöver yrkesodling har jag insett betydelsen av effektiv kommunikation, gott ledarskap och miljöledning. Detta ledde till att jag skaffade mig kompetens inom dessa områden och under årens lopp har jag sedan utvecklat och gett universitetskurser i kommunikation, projektledning och miljöledarskap.

Undervisning

Trädgårdsvetenskap, hortikultur, odlingssystem på friland och i växthus, miljöledningssystem, urban agriculture.
Kursansvar för Odlingssystem i trädgårdsföretag, 15 hp
Hydroponiska system för odling och offentlig miljö
, 15 hp
Odling i trädgårdsföretag, 15 hp
Medverkar på kurser som Urban Agriculture and Social Interactions, Global Production in a Sustainable Perspective, 15hp
Botanik för trädgårdsingenjörer respektive hortonomer
, 15 hp
Odling och användning av trädgårdsprodukter, 15 hp
Produktutveckling inom trädgårdsområdet, 15 hp
Horticultural Crop Physiology, 15 hp på avancerad nivå.

Samverkan

Uppdrag

Vice ledamot i fakultetsnämnden för LTV-fakulteten, ledamot i STRÅ (Studiesociala rådet, SLU) och i Studiesociala gruppen, LTV-fakulteten

Samverkan

Gröna takinstitutet, Sveriges svampodlarförening, Trädgårdsakademin

Bakgrund

Hortonomexamen 1983, SLU


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 040-41 53 82
Arbetsbeskrivning: Hortikultur Produktionssystem inom trädgård inklusive hydroponiska Tonvikt på produktionsfysiologin hos trädgårdskulturer odlade på friland och i växthus Urban odling (Urban Horticulture)
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: