CV-sida

Kjell Bolmgren

Presentation

Den 12 augusti 2018 slutar/slutade jag på SLU. Tack för at du visat intresse för min hemsida! I texten nedan bör alltså presens ersattes med imperfekt om du läser detta efter den 12 augusti.

Jag är växtekolog med fenologi som specialitet. I mitt jobb samordnar jag miljöövervakning av Naturens kalender, det vill säga datainsamling av vårtecken, hösttecken och andra årstidsbundna händelser hos växter och djur.
Vi är flera universitet, miljöövervakande myndigheter, föreningar och frivilliga som samverkar inom det vi kallar Svenska fenolginätverket. Målsättningen är att skapa en landsomfattande databas med nutida och historiska data som ska bli användbar för miljöövervakning och forskning. Som en del i detta administrerar jag ett nätverk av frivilliga och professionella observatörer, så kallade fenologiväktare, som rapporterar via naturenskalender.se.
Som representant för det Svenska fenologinätverket samarbetar jag med kollegor och liknande verksamheter i andra länder, exempelvis inom det europeiska fenologinätverket (PEP).
Forskning där professionella och frivilliga samarbetar kallas för medborgarforskning (Citizen Science) och jag deltar aktivt i utvecklingen av medborgarforskning både nationellt och internationellt. Under 2018-2020 leder jag en arbetsgrupp i ett Vinnova-finansierat projekt, som syftar till att etablera en nationell plattform för medborgarforskning i Sverige

Forskning

I ett land som Sverige, som så tydligt präglas av årstidsskiftningar, kan ju timing lätt uppfattas som en viktig sak för växter. När ska blåbären blomma för att få flest bär? Hur vet träden när de ska starta höstlövsfasen? Min forskning handlar om när på året växter gör olika saker - om naturens kalender.

Förändringar i naturens kalender är den tydligaste biologiska effekten av den senaste tidens globala uppvärmning och vi är många som funderar över vilken effekt det får. Samtidigt varierar årstiderna väldigt mycket mellan år och rimligen är de växter som finns i Sverige väl anpassade till denna osäkerhet. Det kan till exempel skilja två månader i blomningsstart från ett år till ett annat för de tidiga vårtecknen. Så hur allvarlig är det om naturenskalender förskjuts några veckor?

I min forskning har jag angripit frågan om timing från olika håll. Dels deltar jag i nationella och internationella samarbeten där vi försöker hitta generella fenologiska mönster. Vi undersöker fenologisk variation över stora och små geografiska områden, över långa nutida och historiska tidsserier, mellan olika växtfaser (lövsprickning, blomning, fruktognad, höstlöv), och i artrika dataset. Slutligen samarbetar jag med forskare som utvecklar fenologiska modeller som vi undersöker både teoretiskt och med växthusförsök.

Inom Svenska fenologinätverket utvecklar vi metoder för kvalitetsgranskning av data samt analysmetoder för mätning av förändringar av naturens kalender för olika arter, olika faser och i olika delar i Sverige.

Publikationer i urval

Internationella publikationer

 • Hemming, D.L. , R. Abernethy, C. Armitage, K. Bolmgren, R. Myneni, T. Park, A.D. Richardson, T. Rutishäuser, T.H. Sparks, S.J. Thackeray. (2018): Phenology of terrestrial and freshwater primary producers [in “State of the Climate in 2017”]. Bull. Amer. Meteor. Soc., 99 (8), S63-66, doi:10.1175/2018BAMSStateoftheClimate.1.
 • Stucky, B.J., R. Guralnick, J. Deck, E.G. Denny, K. Bolmgren & R. Walls (2018)
  The Plant Phenology Ontology: A new informatics resource for large-scale integration of plant phenology data. Frontiers in Plant Science (https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00517)
 • Kharouba, H.M., J. Ehrlén, A. Gelman, K. Bolmgren, J.M. Allen, S.E. Travers & E.M. Wolkovich (2018)
  Global shifts in the phenological synchrony of species interactions over recent decades. PNAS (https://doi.org/10.1073/pnas.1714511115)
 • Yost et al. (2018)
  Digitization Protocol for Scoring Reproductive Phenology from Herbarium Specimens of Seed Plants. Applications in Plant Sciences (https://doi.org/10.1002/aps3.1022)
 • Templ, B. et al. (2018)
  Pan European Phenological database (PEP725): a single point of access for European data. International Journal of Biometeorology (https://doi.org/10.1007/s00484-018-1512-8)
 • Jin, H., A.M. Jönsson, K. Bolmgren, O. Langvall & L. Eklundh (2017)
  Disentangling remotely-sensed plant phenology and snow seasonality at northern Europe using MODIS and the plant phenology index. Remote Sensing of Environment 198:203–212
 • Lindh, M., J. Johansson, K. Bolmgren, N.L.P. Lundström, Å. Brännström & N. Jonzén (2016)
  Constrained growth flips the direction of optimal phenological responses among annual plants. New Phytologist 209:1591-99
 • Bolmgren, K., & O. Eriksson (2015)
  Are mismatches the norm? Timing of flowering, fruiting, dispersal and germination and their fitness effects in Frangula alnus (Rhamnaceae). Oikos 124:639-648
 • Eriksson, O., K. Bolmgren, A. Westin & T. Lennartsson (2015)
  Historic hay cutting dates from Sweden 1873-1951 and their implications for conservation management of species-rich meadows. Biological Conservation 184:100-107
 • Kullberg, C., T. Fransson, J. Hedlund, N. Jonzén, O. Langvall, J. Nilsson & K. Bolmgren (2015)
  Phenological trends and patterns of arrival in migratory birds under an era of climate change, Swedish data from the last 140 years. AMBIO 44 (suppl 1):S69-S77
 • Lessard-Therrien, M., K. Bolmgren & T. J. Davies (2014)
  Predicting flowering phenology in a subarctic plant community. Botany 92:749-756
 • Lessard-Therrien, M., T. J. Davies & K. Bolmgren (2014)
  A phylogenetic comparative study of flowering phenology along an elevational gradient in the Canadian Subarctic. International Journal of Biometeorology 58:455-62
 • Davies, T. J., E. M. Wolkovich, N. J. B. Kraft, N. Salamin, J. M. Allen, T. R. Ault, J. L. Betancourt, K. Bolmgren, E. E. Cleland, B. I. Cook, T. M. Crimmins, S. J. Mazer, G. J. McCabe, S. Pau, J. Regetz, M. D. Schwartz & S. Travers (2013)
  Phylogenetic conservatism in plant phenology. Journal of Ecology 101:1520-30.
 • Olsson, C., K. Bolmgren, J. Lindström & A. J. Jönsson (2013)
  Performance of tree phenology models along a bioclimatic gradient in Sweden. Ecological Modelling 266:103-117.
 • Mazer, S. M., S. E. Travers, B. I. Cook, J.D. Davies, K. Bolmgren, N. J. Kraft, N. Salomin & D. I. Inouye (2013)
  Flowering date of taxonomic families predicts phenological sensitivity to temperature: implications for forecasting the effects of climate change on unstudied taxa. American Journal of Botany 100:1-17
 • Bolmgren, K., A. Miller-Rushing & D. Vanhoenacker (2013)
  One man, 73 years, and 25 species. Evaluating phenological responses using a lifelong study of first flowering dates. International Journal of Biometeorology 57:367-75
 • Johansson, J., K. Bolmgren & N. Jonzén (2013)
  Climate change and the optimal flowering time of annual plants in seasonal environments. Global Change Biology 19:197–207
 • Cook, B. I., E. M. Wolkovich, T. J. Davies, T. R. Ault, J. L. Betancourt, J. M. Allen, K. Bolmgren, E. E. Cleland , T. M. Crimmins, N. J. B. Kraft, L. Lancaster, S. J. Mazer, G. J. McCabe, B. J. McGill, C. Parmesan, S. Pau, J. Regetz, N. Salamin, M. D. Schwartz & S. Travers (2012)
  Sensitivity of spring phenology to warming across temporal and spatial climate gradients in two independent databases. Ecosystems 15:1283-1294
 • Wolkovich, E. M., B. I. Cook, J. M. Allen, T. M. Crimmins, J. L. Betancourt, S. Travers, S. Pau, J. Regetz, T. J. Davies, N. J. B. Kraft, T. R. Ault, K. Bolmgren, S. J. Mazer, G. J. McCabe, B. J. McGill, C. Parmesan, N. Salamin, M. D. Schwartz & E. E. Cleland (2012)
  Warming experiments underpredict plant phenological responses to climate change. Nature 485:494-497.
 • Pau, S., E. M. Wolkovich, B. I. Cook, T. J. Davies, N. J. B. Kraft, K. Bolmgren, J. L. Betancourt & E. E. Cleland (2011)
  Predicting phenology by integrating ecology, evolution and climate science. Global Change Biology 17:3633–3643.
 • Bolmgren, K., & O. Eriksson (2010)
  Seed mass and the evolution of fleshy fruits in angiosperms. Oikos 119:707–718.
 • Freitas, L., & K. Bolmgren (2008)
  Synchrony is more than overlap: measuring phenological synchronization considering time length and intensity. Revista Brasileira de Botânica 31:721-724.
 • Bolmgren, K., & P. D. Cowan (2008)
  Time – size trade-offs: A phylogenetic comparative study of flowering time, plant height and seed mass in a north-temperate flora. Oikos 117:424-429.
 • Dahlgren J., O. Eriksson, K. Bolmgren, M. Strindell & J. Ehrlén (2006)
  SLA revealed as the superior predictor of abundance changes during a 42-year forest succession. Journal of Vegetation Science 17:577-582
 • Bolmgren, K., & K. Lönnberg (2005)
  Herbarium data reveals an association between fleshy fruit type and earlier flowering time. International Journal of Plant Sciences 166:663-670
 • Bolmgren, K., & O. Eriksson (2005)
  Fleshy fruits — origins, niche shifts, and diversification. Oikos 109:255-272
 • Bolmgren, K., & B. Oxelman (2004)
  Generic limits in Rhamnus s.l. L. (Rhamnaceae) inferred from nuclear and chloroplast DNA sequence phylogenies. Taxon 53:383-390
 • Bolmgren, K., O. Eriksson, & H. P. Linder (2003)
  Contrasting flowering phenology and species richness in abiotically and biotically pollinated angiosperms. Evolution 57:2001-2011.
 • Bolmgren, K. (1998)  
  The use of synchronization measures in studies of plant reproductive phenology. Oikos 82: 411-15

Övriga publikationer

 • Bolmgren, K., O. Langvall, Å. Dahl, E. Göthlin, L. Hassel och S. Grundström (2015) Vårkollen, fenologiväkteri och en ny miljömålsindikator. Svensk Botanisk Tidskrift 109:112-18.
 • Hassel, L. och K. Bolmgren (2013)
  Naturens kalender. Förslag till ny miljöövervakning och nya miljömålsindikatorer. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande nr 2013:13.
 • Bolmgren, K., Å. Dahl och O. Langvall (2010)
  Vårtecken i samhällets tjänst. Svensk Botanisk Tidskrift 104:45-51.
 • Hassel, L., Bolmgren, K. och O. Langvall (2010)
  Upptäck effekterna av klimatpåverkan. Regionalt fenologinätverk som underlag till indikator för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande nr 2010:07.
 • Dahl, Å, K. Bolmgren, och O. Langvall (2008)
  Se klimatförändringen med egna ögon - rapportera fenologiska observationer. Svensk Botanisk Tidskrift 102:19-26.
 • Bolmgren, K. (2004)  
  Adaptation and constraint in the plant reproductive phase. PhD thesis. Department of Botany. Stockholm University. Sweden.

Länkar

www.naturenskalender.se


Kontaktinformation