CV-sida

Linda Vikström

Doktorand på Institutionen för vilt, fisk och miljö. Studerar vandringsbeteendet hos lax och öring. Genom mitt arbete hoppas jag kunna bidra till samt utveckla en näring som jag själv är med och tar del av.

Presentation

Jag påbörjade min forskarutbildning den 1 juni 2018 där ämnet för  min doktorand går ut på att studera migrationsbeteendet hos lax och öring i våra älvar. Målet är att bidra till den befintliga kunskapen inom ämnet samt ge stöd till vår fiskförvaltning.

Projektet finansieras av institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet samt sker i nära samarbete med Vattenfall AB, Umeå universitet, SLU Aqua, Luleå tekniska högskola.

Bakgrund

2011-2016 MSc in Biology and Forestry at the Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå,  Sweden

Länkar

 

 


Kontaktinformation