CV-sida

Malin Ullberg

Malin Ullberg
Doktorand inom dricksvattenproduktion

Presentation

Jag undersöker hur granulärt aktivt kol (GAC) kan användas som kemisk barriär i dricksvattenproduktion i Sverige.

Forskning

BlackBox– Granulerat aktivt kol som fungerande kemisk barriär och biofilter i dricksvattenberedning

Bakgrund

Civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet.

Handledning

Huvudhandledare: Karin Wiberg, SLU

Biträdande handledare: Catherine Paul, Lund; Kathleen Murphy, Chalmers, Stephan Köhler, SLU

Publikationer i urval

Hugo Campos Pereira, Malin Ullberg, Dan Berggren Kleja, Jon Petter Gustafsson, Lutz Ahrens 2018. Sorption of perfluoroalkyl substances (PFASs) to an organic soil horizon – Effect of cation composition and pH, Chemosphere (207),p. 183-191. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.05.012

Mattias Sörengård, Hugo Campos-Pereira, Malin Ullberg, Foon Yin Lai, Oksana Golovko, Lutz Ahrens 2019. Mass loads, source apportionment, and risk estimation of organic micropollutants from hospital and municipal wastewater in recipient catchments. Chemosphere (234),p. 931-941. 10.1016/j.chemosphere.2019.06.041

Malin Ullberg, Elin Lavonen, Stephan J. Köhler, Oksana Golovko, Karin Wiberg 2021. Pilot-scale removal of organic micropollutants and natural organic matter from drinking water using ozonation followed by granular activated carbon. Environ. Sci.: Water Res. Technol. DOI: 10.1039/D0EW00933D

Vera Franke, Malin Ullberg, Philip McCleaf, Maria Wålinder, Stephan J. Köhler, Lutz Ahrens (2021). The Price of Really Clean Water: Combining Nanofiltration with Granular Activated Carbon and Anion Exchange Resins for the Removal of Per- And Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) in Drinking Water Production. ACS EST Water. DOI: 10.1021/acsestwater.0c00141