CV-sida

Malin Ullberg

Malin Ullberg
Doktorand inom dricksvattenproduktion

Presentation

Jag undersöker hur granulärt aktivt kol (GAC) kan användas som kemisk barriär i dricksvattenproduktion i Sverige.

Undervisning

HT 18 - Delar av kursen Ledningsnät och dricksvattenberedning, 5 hp

Forskning

BlackBox– Granulerat aktivt kol som fungerande kemisk barriär och biofilter i dricksvattenberedning

Bakgrund

Civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet.

Handledning

Huvudhandledare: Stephan Köhler, SLU

Biträdande handledare: Karin Wiberg, SLU; Catherine Paul, Lund; Kathleen Murphy, Chalmers


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala