CV-sida

Per Alström

Professor. Arbetar som taxonom med ansvar för olika frågor inom Svenska artprojektet.

Presentation

Ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté och i Kommittén för svenska djurnamn.

Ordförande i Svenska systematikföreningen.

Svensk fokalpunkt för Global Taxonomy Initiative (taxonomiskt initiativ under FN:s Biodiversitetskonvention, CBD).

Arbetar f.n. deltid vid Uppsala universitet (Zooekologiska avdelningen, Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologiskt Centrum). Har tidigare arbetat vid Naturhistoriska riksmuseet och innehaft en gästprofessur vid Kinesiska vetenskapsakademin.

Forskar på deltid på taxonomi, systematik och evolution hos fåglar, i synnerhet asiatiska tättingar, och är vice chefredaktör för den internationella ornitologiska tidskriften Avian Research.

Forskning

Se engelska sidan (klicka på "English" högst upp på sidan).

Publikationer i urval

Se engelska sidan.

Länkar

Google Scholar Citations

ResearchGate

ORCID ID

Se engelska sidan för fler länkar.


Kontaktinformation


Publikationslista: