CV-sida

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson
Jag arbetar med forskning, handledning och undervisning inom tillämpad husdjursgenetik.

Presentation

Min forskning handlar om hästar och kor och är inriktad både mot prestation/produktion, fruktsamhet och hälsoegenskaper. Jag leder också Avdelningen för tillämpad genetik.

Undervisning

Jag är kursledare för kursen "Designing breeding programmes, 15p" som ges på avancerad nivå. Jag undervisar också i flera andra kurser och handleder studentarbeten.

Forskning

Just nu arbetar jag i ett projekt om genetisk diversitet, selektion och inavelsdepression hos svenska mjölkkoraser.

Jag startar även upp ett projekt om genomisk selektion inom svenska nötköttsraser, i nära samarbete med Växa Sverige och VikingGenetics.

Dessutom arbetar jag i flera hästprojekt, bl.a. om manens tillväxt hos häst och om genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos svenskt varmblod (SWB).

Länk till min Orcid-sida.

Samverkan

Jag samarbetar med flera avelsorganisationer, t.ex. Viking Genetics, Växa Sverige, Svensk Köttrasprövning AB, Svensk Travsport och SWB.

Bakgrund

Jag utbildade mig till husdjursagronom vid SLU, Uppsala, med examen 1998. Mitt examensarbete handlade om genetisk analys av exteriöra egenskaper samt inavelsgrad hos den svenska ardennerhästen. 

År 2003 tog jag agronomie doktorsexamen vid SLU, med avhandlingen "Genetic aspects of calving, growth and carcass traits in beef cattle".

Jag arbetar sedan dess vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU, som forskare.


Publikationslista: