Hoppa till huvudinnehåll

SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Framsidorn av faktabladen om eko och växtskydd.

Två nya faktablad från Epok

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… – vad är skillnaden?

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. I ett nytt faktablad presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra. Texterna är ett utdrag från ekofakta.se.

Växtskyddsmetoder för småskalig ekologisk produktion

Grunden till ett gott växtskydd är densamma i alla odlingssystem, men i ekologiska odlingssystem är inga ogräsmedel tillåtna och ytterst få växtskyddsmedel används. I detta faktablad från Epok ges korta fakta om växtskyddsmetoder i ekologisk produktion i Sverige.

 

Ekofakta.se är en webbportal med syfte att höja kunskapen om ekologisk produktion och ekologiskt mat. Portalen riktar sig till såväl allmänhet som till yrkesverksamma i livsmedelskedjan. Ekofakta är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige.

Publikationer – Epoks publikationer handlar om ekologiskt och uthålligt lantbruk ur olika perspektiv. Publikationslistan innehåller kunskapssynteser, rapportserien "Ekologiskt lantbruk" och andra skrifter (konferensrapporter, fallstudier, verksamhetspresentationer och mycket mer). De flesta publikationer kan laddas ned gratis.

Framsida av faktablad om biostimulanter. Text samt bild på morot.

Nytt faktablad om biostimulanter

Den internationella marknaden för biostimulanter har växt de senaste åren och intresset för och användningen av produkterna har ökat även i Sverige. Samtidigt finns det inte mycket forskning om hur grödor påverkas av användning av biostimulanter under svenska fältförhållanden.

I ett nytt faktablad från Epok ges korta fakta och råd om användning av biostimulanter i svensk jordbruks- och trädgårdsodling. Faktabladet bygger på två stora internationella studier och några svenska fältförsök med biostimulanter som genomförts de senaste åren.

Nyheter från Epok

Kalender från Epok

Närbild på svart emmervete.

Swedish Research on Organic Food and Farming 2008–2022

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har sedan ett antal år sammanställt den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen och det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic. Katalogen som uppdaterades senast 2018 har tidigare getts ut som en pdf och i tryckt form men nu när vi uppdaterat den igen har allt material flyttat till webben och ligger på Ekofakta.se.

Publicerad: 28 september 2023 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…