Hoppa till huvudinnehåll

SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.
Framsida av djurvälfärdsrapport. Bild på gris i gyttjebad samt texten "Djurvälfärd i ekologisk produktion - Vad vet vi idag?".

Ny rapport: "Djurvälfärd i ekologisk produktion - vad vet vi idag?"

Den här kunskapsöversikten sammanställer forskningsresultat för att undersöka hur djurvälfärden i ekologisk produktion är och hur det kan skilja sig från konventionell produktion.

Eftersom djurvälfärd är ett komplext område finns det inga enkla svar, men här sammanställs resultaten med avseende på några av de viktigaste parametrarna hos våra vanligaste produktionsdjur. Vägen framåt för ekologisk produktion diskuteras i ett sista kapitel.

Ekofakta.se är en webbportal med syfte att höja kunskapen om ekologisk produktion och ekologiskt mat. Portalen riktar sig till såväl allmänhet som till yrkesverksamma i livsmedelskedjan. Ekofakta är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige.

Publikationer – Epoks publikationer handlar om ekologiskt och uthålligt lantbruk ur olika perspektiv. Publikationslistan innehåller kunskapssynteser, rapportserien "Ekologiskt lantbruk" och andra skrifter (konferensrapporter, fallstudier, verksamhetspresentationer och mycket mer). De flesta publikationer kan laddas ned gratis.

Epok på Facebook

Swedish Research on Organic Food and Farming 2008–2018

Uppdaterad november 2018. En sammanställning av den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen samt det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic.

Organic eprints

Organic eprints är en internationell databas med över 14 000 publikationer om ekologisk produktion och konsumtion. Organic eprints är open acess och innehåller utöver vetenskapliga artiklar också information om organisationer, projekt och forskningsanläggningar. 

Publicerad: 03 maj 2022 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…