Hoppa till huvudinnehåll

SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Framsida av faktablad om regenerativt bete, en man leder en grupp kor genom en hage.

Regenerativt bete – Vad? Hur? Varför?

Under senare år har användningen av begreppet regenerativt lantbruk ökat kraftigt både inom akademisk litteratur och av organisationer i jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin. Det saknas dock en enhetlig definition av regenerativt lantbruk. Det är också oklart om regenerativt lantbruk främst handlar om produktionsmetoder eller istället mål med produktionen, men produktionsmetoder som ofta anses karakterisera regenerativt lantbruk är att integrera växtodling och djurhållning, minimera användningen av insatsmedel och jordbearbetning samt variera växtföljderna. Viktiga mål är framförallt förbättrad jordhälsa, men också ökad kolinlagring och ökad vatten- och ekosystemhälsa.

Den här litteratursammanställningen syftar till att på ett tillgängligt sätt beskriva principerna, metoderna och målen med regenerativt bete.

Framsida av faktablad om pyralider. En skadad tomatplanta längst ner.

Nytt faktablad om pyralidrester i växtnäringsprodukter

Missväxt i ekologiska grönsaksodlingar uppmärksammades i flera av de nordiska länderna under odlingssäsongen 2019, med fortsatta problem efterföljande år. Källan till problemen visade sig vara rester av bekämpningsmedel med de verksamma ämnena pyralider i ekologiskt certifierade odlingssubstrat och växtnäringsprodukter. I ett nytt faktablad ges en kort sammanställning över pyraliders verkan på växter och hur problem med dessa kunnat uppstå i ekologisk odling.

 

Ekofakta.se är en webbportal med syfte att höja kunskapen om ekologisk produktion och ekologiskt mat. Portalen riktar sig till såväl allmänhet som till yrkesverksamma i livsmedelskedjan. Ekofakta är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige.

Publikationer – Epoks publikationer handlar om ekologiskt och uthålligt lantbruk ur olika perspektiv. Publikationslistan innehåller kunskapssynteser, rapportserien "Ekologiskt lantbruk" och andra skrifter (konferensrapporter, fallstudier, verksamhetspresentationer och mycket mer). De flesta publikationer kan laddas ned gratis.

Nyheter från Epok

Kalender från Epok

Närbild på svart emmervete.

Swedish Research on Organic Food and Farming 2008–2022

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har sedan ett antal år sammanställt den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen och det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic. Katalogen som uppdaterades senast 2018 har tidigare getts ut som en pdf och i tryckt form men nu när vi uppdaterat den igen har allt material flyttat till webben och ligger på Ekofakta.se.

Publicerad: 28 maj 2024 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…