Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtproduktionsekologi

Hur får vi mat, foder, bioenergi och fiber att räcka till alla samtidigt som jordbrukets påverkan på miljön minskar? Institutionen för växtproduktionsekologi bidrar till lösningen genom forskning, samverkan och utbildning om hållbar växtproduktion.

Loading…