Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtproduktionsekologi

Hur får vi mat, foder, bioenergi och fiber att räcka till alla, samtidigt som jordbrukets påverkan på miljön behöver minska? Institutionen för växtproduktionsekologi, VPE, bidrar till lösningar genom forskning, samverkan och utbildning om hållbar växtproduktion.

Läs en kurs hos oss

På våra kurser läser du om växters biologi och ekologi. Du får kunskap om hur produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastning, kvalitet och miljö. Kunskap som är viktig för att kunna utforma hållbara jordbrukssystem.

Kvinna mäter rötter på vete.

Forskning

Vi vill bidra till framtidens odlingssystem där högre kvalitet och avkastning kombineras med bättre utnyttjande av ekosystemtjänster och så lite negativ påverkan på miljön som möjligt.

Resurser för SLU och samhället

På institutionen för växtproduktionsekologi finns flera verksamheter som är en resurs för hela SLU och även samhället i stort.

Våra öppna seminarier

Vi erbjuder en mötesplats online för vetenskaplig debatt om jordbruksproduktion och hållbarhet. Alla som är intresserade av dessa frågor är välkomna.

Osäkert klimat - utmaning för odlingen

Vi måste planera för ett jordbruk som producerar stabila skördar i ett förändrat klimat, inte bara varmare utan också mer oförutsägbart.

Fråga oss!

Har du frågor om växtodling och framtidens jordbruk. Samverkanslektorerna på Ekologicentrum svarar gärna!

Kvinna visar grödor för barn.

Miljöarbetet på Ekologicentrum

Ekologicentrum är, liksom hela SLU, miljöcertifierat enligt miljöstandarden ISO 14001.

En sandhög omgiven av en ring med stenar på en äng.

Nyheter

Facebook
Publicerad: 12 juli 2024 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se

Kontakt institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt Robert Glinwood, robert.glinwood@slu.se

Uppsala

Postadress: Box 7043, 750 07 Uppsala; Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16; Leveransadress: Paket - Ulls väg 18B, 756 51 Uppsala

Umeå

Postadress campus: SLU eller VPE, 901 83 Umeå; Besöksadress campus: SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5; Post-/besöksadress fältforskning: Inst. för VPE, Verkstadsgatan 15 A, 904 32 Umeå

Lövsta

Postadress: Box 7062, 750 07 Uppsala; Leverans-/besöksadress: Funbo Lövsta 19, 755 97 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Loading…