Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Vi utvecklar kunskap om hur miljötillståndet förändras och vad förändringarna beror på genom forskning, utbildning och miljö­analys. Vår forskning inkluderar miljögifter, övergödning, biologisk mångfald, samt ekosystemtjänster som dricksvatten. Våra ackrediterade laboratorier analyserar vattenkemi, bekämpnings­medel och organism­samhällen i sjöar och vattendrag. Vi är även nationella datavärdar för vattenkemiska och biologiska data från sjöar och vattendrag.

Nyheter

Utbildning

Vi förmedlar kunskaper om de praktiska verktyg som finns för analys av miljötrender och bedömning av miljökvalitet och miljörisker. Det finns möjligheter att genomföra självständiga arbeten på institutionen. Vi erbjuder också utbildning på forskarutbildningsnivå.

Person i keps pratar till en grupp på en brygga. Foto.

Forskning

Forskningen ökar förståelsen för akvatiska ekosystem, förbättrar miljöanalysmetoder och bidrar till ett hållbart nyttjande av vatten och andra naturresurser. Forskningen baseras på data från miljöövervakningen, fältstudier och experiment. Foto av: Fernando Chaguaceda, SLU.

Man i eka på en sjö. Foto.

Miljöanalys

Genom vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet. Vi genomför provtagningar, analyserar prov och utvärderar resultat. Vår styrka är kombinationen av forskning och miljöanalys.

Hjälp till med kollen på Sjögull

Den invasiva vattenväxten sjögull har vanligtvis lätt för att sprida sig, växer snabbt och är tålig. Förra året observerades en okänd sjukdom på sjögullen. Hjälp forskarna att kartlägga denna oväntade vändning.

Öka kunskapen om våtmarkers nyttor

Bidra till ökad kunskap om våtmarkers olika nyttor genom att rapportera in observationer från någon av tre dammar i Uppsala. Vid respektive damm finns det skyltar som beskriver hur du gör.

Damm i Gottsunda dagvattenpark. Foto.

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitetssäkrade analyser av vattenkemi, akvatisk biologi och organisk miljökemi.

Datavärdskap

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från sjöar och vatten­drag inom nationell och regional miljö­över­vak­ning.

Besök sajten Sveriges vattenmiljö

Lär om hur landets sjöar, vattendrag och hav mår. SLU bidrar med innehåll, underlag och kompetens.

Kalendarium

Kunskapsbank: Vatten och miljö

Senaste publikationerna

Publicerad: 15 maj 2024 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…