Biodiverse

Senast ändrad: 18 april 2018

Biodiverse är namnet på en tidskrift från Centrum för biologisk mångfald. Tidskriften tar upp aktuella händelser och trender i svensk och internationell naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Biodiverse startade 1996 och utkommer med ca fyra gånger per år.

Biodiverse 1-18Senaste numret: Under markytan

Nummer 1/2018 handlar om något som vi dagligen har kontakt med, men vet vi så mycket om vad för varelser som lever där? Jorden under våra fötter är ett myller av liv, i intrikat samspel med varandra och med sin omgivning. Vad spelar marksvamparna för roll för trädens närings- och vattenupptag? Vad betyder jordens förmåga att klumpa ihop sig för dess små innevånare? Hur många människor skulle en kvadratkilometer mark föda? Vad vet vi om markdjurens funktion och status? Dessa och många fler frågor ställs och besvaras i detta nummer av Biodverse.

Ur inledningen:
"Har du någon gång suttit med en näve jord i handen och närstuderat den? Undrat vad den består av, hur den kommit till, och vilka varelser som bor där?

Jorden är så alldaglig, så vanlig, och ändå vet vi ganska lite om den. Det är nästan som ett eget universum, och det är sprängfyllt av liv. Under markytan finns bakterier, svampar, djur och växter i intrikata ekosystemvävar. Och denna mångfald är i mångt och mycket en förutsättning för livet ovanför ytan. Men också livet under markytan hotas och förstörs på många sätt."

Läs nya numret på webben: www.biodiverse.se

Prenumera

Biodiverse 2015Att prenumerera på Biodiverse är gratis inom Sverige. Skicka ditt namn och adress till biodiverse@slu.se för att få tidningen till dig i brevlådan.

 

Biodiverseonline

Biodiverse finns också som webbtidning, på adressen www.biodiverse.se. Där kan man bläddra i tidningen som pdf, eller läsa varje artikel för sig. På webben publiceras också en artikel på engelska för varje nummer.

Ansvarig utgivare

Föreståndaren vid Centrum för biologisk mångfald.

Redaktörer

Nora Adelsköld 1996-1997
Anna Burman 1997-200
Anna Blomberg 200-2001
Håkan Tunón 2002-2004
Anna Maria Wremp (vik.) 2007-2008
Mats Hellmark (vik.) 2010
Oloph Demker 2005-2012
Hanna Eliasson 2012-2014
Annika Borg 2014-


Utgivningsbevis

Biodiverse har utgivningsbevis för periodisk tidskrift från PRV med nr. 21404.


Kontaktinformation

Tidningen Biodiverse från CBM:

Annika Borg, redaktör
Centrum för biologisk mångfald, SLU
annika.m.borg@slu.se, 018-67 12 12, 072-522 03 23

Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se