Biodiverse

Senast ändrad: 04 oktober 2018

Biodiverse är namnet på en tidskrift från Centrum för biologisk mångfald. Tidskriften tar upp aktuella händelser och trender i svensk och internationell naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Biodiverse startade 1996 och utkommer med ca fyra nummer per år.

Biodiverse 2-3 2018Senaste numret: Natursyn

Vilka glasögon har du på dig när du betraktar naturen? I detta nummer av Biodiverse har vi bjudit in olika skribenter att berätta om sin natursyn.

Konflikter kring naturvård uppstår nästan dagligen och ger ibland upphov till långvariga processer, ilska, polarisering och ineffektivitet. Varför är det så? Olika syn på naturen kan vara en viktig orsak till konflikterna.

Vi har i detta nummer av Biodiverse bett ett antal personer som är aktiva inom olika näringar, eller i olika organisationer, att beskriva sin natursyn, och berätta hur deras natursyn vuxit fram.

Vi har vänt oss till en vidare krets skribenter än vad vi brukar, för att kunna belysa begreppet natursyn. Ett par av rösterna tillhör Antje Jackelén, svenska kyrkans ärkebiskop, och Göran Greider, journalist, författare och politisk skribent.

Läs nya numret på webben: www.biodiverse.se

Prenumera

Biodiverse 2015Att prenumerera på Biodiverse är gratis inom Sverige. Skicka ditt namn och adress till biodiverse@slu.se för att få tidningen till dig i brevlådan.

 

Biodiverseonline

Biodiverse finns också som webbtidning, på adressen www.biodiverse.se. Där kan man bläddra i tidningen som pdf, eller läsa varje artikel för sig. På webben publiceras också en artikel på engelska för varje nummer.

Ansvarig utgivare:

Föreståndaren vid Centrum för biologisk mångfald.

Redaktörer:

Nora Adelsköld 1996-1997
Anna Burman 1997-200
Anna Blomberg 200-2001
Håkan Tunón 2002-2004
Anna Maria Wremp (vik.) 2007-2008
Mats Hellmark (vik.) 2010
Oloph Demker 2005-2012
Hanna Eliasson 2012-2014
Annika Borg 2014-


Utgivningsbevis:

Biodiverse har utgivningsbevis för periodisk tidskrift från PRV med nr. 21404.


Kontaktinformation

Tidningen Biodiverse från CBM:

Annika Borg, redaktör
Centrum för biologisk mångfald, SLU
annika.m.borg@slu.se, 018-67 12 12, 072-522 03 23

Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se