Biodiverse

Senast ändrad: 14 december 2018

Biodiverse är namnet på en tidskrift från Centrum för biologisk mångfald. Tidskriften tar upp aktuella händelser och trender i svensk och internationell naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Biodiverse startade 1996 och utkommer med ca fyra nummer per år.

 

Biodiverse #4

Senaste numret: Naturvårdens verktyg

Konflikter kring naturvård uppstår nästan dagligen och ger ibland upphov till långvariga processer, ilska, polarisering och ineffektivitet. Varför är det så? Olika syn på naturen kan vara en viktig orsak till konflikterna.

 

 

Första hälften av 1900-talet sträckte sig naturvården i Sverige till att skydd av några få områden och objekt. Kring 1960 började man inse att aktiviteter som innebar förstörelse av naturen och naturresurser som pågick, måste regleras – naturen blev ett samhällsintresse bland andra. Därifrån har naturvården utvecklats, och dess verktygslåda har fått fler och fler redskap. Områdesskydd är en hörnsten, men det finns också en växande insikt bland många aktörer om vikten av hållbart brukande utanför de skyddade områdena. Det handlar om aktiv skötsel, som Claes Svedlindh på naturvårdsverket formulerar det, i en av artiklarna i Biodiverse nr 4.

Vi påminns också i det nya numret av Biodiverse om vikten av att människor lär känna naturen för att vi ska vilja och kunna skydda den. Att hålla igång samtalet och den demokratiska dialogen om vilka behov som finns – för det kommer alltid finnas olika intressen och olika mål som ibland krockar med varandra. Om det skriver Eva Sandberg, som är föreståndare på Centrum för naturvägledning.

Och så får vi ett exempel på ett verktyg som vidareutvecklats hos Jordbruksverket: resultatbaserade ersättningar, som testas just nu i ett pilotprojekt. I stället för att bönder får ersättning för kostnaderna de har för att följa fasta skötselvillkor, får de betalt utifrån de miljönyttor som faktiskt skapas. Lantbrukarna kan själva bestämma hur de går tillväga för att uppnå resultat och resultatet styr ersättningen.

Detta och mycket annat finns att läsa om i Biodiverse med temat Naturvårdens verktyg. Med det vill vi önska god helg och gott nytt år som kommer!

Läs nya numret på webben: www.biodiverse.se

Prenumera

Biodiverse 2015Att prenumerera på Biodiverse är gratis inom Sverige. Skicka ditt namn och adress till biodiverse@slu.se för att få tidningen till dig i brevlådan.

 

Biodiverseonline

Biodiverse finns också som webbtidning, på adressen www.biodiverse.se. Där kan man bläddra i tidningen som pdf, eller läsa varje artikel för sig. På webben publiceras också en artikel på engelska för varje nummer.

Ansvarig utgivare:

Föreståndaren vid Centrum för biologisk mångfald.

Redaktörer:

Nora Adelsköld 1996-1997
Anna Burman 1997-200
Anna Blomberg 200-2001
Håkan Tunón 2002-2004
Anna Maria Wremp (vik.) 2007-2008
Mats Hellmark (vik.) 2010
Oloph Demker 2005-2012
Hanna Eliasson 2012-2014
Annika Borg 2014-


Utgivningsbevis:

Biodiverse har utgivningsbevis för periodisk tidskrift från PRV med nr. 21404.


Kontaktinformation

Tidningen Biodiverse från CBM:

Annika Borg, redaktör
Centrum för biologisk mångfald, SLU
annika.m.borg@slu.se, 018-67 12 12, 072-522 03 23

Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se