Samverkan

Senast ändrad: 05 februari 2024
Flera personer på ett fält, en person knäböjer vid en växt, foto.

Samverkan med det omgivande samhället är en förutsättning för att vår forskning och miljöanalys ska komma till verklig nytta. På institutionen har vi en fältpatolog och en fältmykolog. De för en dialog med det omgivande samhället, samtidigt som de bedriver egen forskning inom sina ämnesområden.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi samverkar med jord- och skogsbruksnäringarna, myndigheter, rådgivarorganisationer m. fl. för att hitta de viktigaste frågorna, utveckla bra forskning och sprida resultaten. Vi möter också skolans och allmänhetens frågor om skadliga och nyttiga svampar.

Vår fältpatolog och fältmykolog

Kontakta gärna Björn eller Rimvys om du har frågor eller något du vill diskutera! De kan också guida dig vidare till andra forskare på institutionen som kan svara på dina frågor.

Björn Andersson, fältpatolog

Porträttfoto av en man.

Som fältpatolog ser Björn det som en viktig uppgift att bygga upp ett fungerande gränssnitt mellan forskning och praktik för att underlätta samarbete kring växtsjukdomsproblematik.
Läs mer om Björn Andersson.

E-postbjorn.le.andersson@slu.se
Telefon: 018-671617 

Rimvydas Vasaitis, fältmykolog

Porträttfoto i svarvitt av en man med glasögon.

Rimvys (Rimvydas) Vasaitis är forskare och fältmykolog vid SLU. Han är expert på skogens hälsa och skogsskydd, mykologi, ekologi och skogsbruk. Rimvys svarar gärna på frågor och ger råd angående skador och sjukdomar på skogsträd och skogsplantor. Han erbjuder även anpassade utbildningar inom det här ämnesområdet.
Läs mer om Rimvys Vasaitis.

E-post: rimvys.vasaitis@slu.se
Telefon: 018-671874

Har du skador på din skog eller dina grödor?

Genom SLU:s tjänst Skogsskada kan du själv ta reda på vad som drabbat din skog. För skador på grödor hänvisar vi till Jordbruksverket och Faktablad växtskydd, en publikationsserie från SLU där du får en utförlig presentation av skador och skadegörare på våra jordbruksgrödor samt allmän information om växtskydd i jordbruket.