CV-sida

Rimvydas Vasaitis

Rimvydas Vasaitis
Rimvys (Rimvydas) Vasaitis är forskare och fältmykolog vid SLU. Han är expert på skogens hälsa och skogsskydd, mykologi, ekologi och skogsbruk.

Presentation

Mer information om Rimvydas finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Fältmykolog vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +4618-671874
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala