Utbildning

Senast ändrad: 21 februari 2023

Institutionen är involverad i grundutbildningen på olika sätt. Dels i skogsvetar- och jägmästarprogrammen som ges vid skogsfakulteten på SLU, dels i masterprogrammet med miljöekonomisk profil vid Handelshögskolan i Umeå samt inom forskarutbildningen med flertalet kurser varje år.

Institutionen undervisar främst inom skogsvetar- och jägmästarprogrammen på grundnivå. Det går även att skriva kandidat- och masteruppsats vid institutionen.

Funderar du på att doktorera? Här finner du mer praktisk information om vad innebär, länkar till lediga anställningar och information om våra doktorandkurser.

 

 

Inom skogsvetar- och jägmästarprogrammet medverkar institutionen i grundutbildning inom fyra områden: nationalekonomi, företagsekonomi och skogspolitik som ges i Umeå samt skogsindustriell ekonomi som ges i Uppsala. Därtill ges en master i skogsindustriell ekonomi med fokus på skogliga värdekedjor från ett företagsekonomiskt perspektiv. 

Miljö- och naturresursekonomi är ett starkt forskningsområde, främst genom CERE (centrum för miljö- och naturresursekonomi) som är en centrumbildning mellan institutionen för skogsekonomi och nationalekonomi vid Umeå universitet. Vid Umeå universitet finns möjlighet att läsa ett masterprogram med miljöekonomisk profil.

Även vid forskarutbildningen sker mycket samarbete tillsammans med Umeå universitet inom ramen för CERE samt med institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, inom ramen för ECOS. Flertalet kurser inom forskarutbildningen ges årligen för en bred internationell publik.


Kontaktinformation

Ansvarig för grundutbildningen 

Camilla Widmark, camilla.widmark@slu.se, +46907868596, +46702929018

Ansvarig för doktorandutbildning

Camilla Widmark, camilla.widmark@slu.se, +46907868596, +46702929018