Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsekonomi

Skogsbolag eller bank?

Vill du arbeta i en av Sveriges största branscher? Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen.
PROGRAMINFORMATION

Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen, en av Sveriges största branscher. 

Du läser marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och skogsvetenskap för att lära dig mer om skogens förutsättningar och skötsel. Genom din unika kombination av ekonomisk och skogsvetenskaplig kompetens kommer du att spela en viktig roll i framtidens samhälle – där dina kunskaper om ekonomisk och miljömässig hållbarhet är mycket värdefulla.

Du läser programmet vid SLU i Uppsala, där du går kurser tillsammans med studenter på andra program, vilket ger möjlighet att lära av varandra och få insikter inom flera områden. 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET
Språk: Svenska
Antal platser: 30
Sista anmälan: 2021-04-15
Urval: För mer information: https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/
Examen: Kandidatprogrammet i Skogsekonomi syftar till en kandidatexamen som är en generell examen.
Behörighet:
För att bli antagen till kandidatprogrammet Skogsekonomi krävs:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b eller Matematik 3c
- Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1+1a2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

alternativt

- Matematik C
- Naturkunskap A
- Samhällskunskap A

(Områdesbehörighet A3/3 med undantag för krav för Naturkunskap 2).

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från
nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har
inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.
SCHEMA & KURSER

De inledande terminerna ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi (ekonomistyrning, marknadsföring och organisationsteori) och viss nationalekonomi (mikroekonomi) samt skogsvetenskap (skogs-ekosystemet, skogens brukande och skogens roll i samhället).

Därefter kan du fördjupa dig i företagsekonomi eller skogsvetenskap, såsom ekonomistyrning, organisationsteori, skogsskötsel, skoglig planering och ekosystemtjänster. Beroende på ditt val av kurser kan du välja att göra ditt kandidatarbete i något av huvudområdena företagsekonomi eller skogsvetenskap.

Det självständiga arbetet (examens-arbete/kandidatarbete) ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt ämne genom att tillämpa dina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Du kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen.

Programmet ges huvudsakligen på svenska men vissa kurser ges på engelska. Det tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar till internationalisering på hemmaplan.

KARRIÄR

Det finns goda jobbmöjligheter för ekonomer med skogsvetenskaplig kompetens, exempelvis inom skogsbolag, bank och försäkringssektorn som egen företagare.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…