Hoppa till huvudinnehåll

Skogsekonomi Skogsbolag eller bank?

Vill du arbeta i en av Sveriges största branscher? Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen.

PROGRAMINFORMATION

Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen, en av Sveriges största branscher. 

Du läser marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och skogsvetenskap för att lära dig mer om skogens förutsättningar och skötsel. Genom din unika kombination av ekonomisk och skogsvetenskaplig kompetens kommer du att spela en viktig roll i framtidens samhälle – där dina kunskaper om ekonomisk och miljömässig hållbarhet är mycket värdefulla.

Du läser programmet vid SLU i Uppsala, där du går kurser tillsammans med studenter på andra program, vilket ger möjlighet att lära av varandra och få insikter inom flera områden. 

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Namn: Skogsekonomi (kandidat)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 30
Anmälningskod för svenska studenter: 91004

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3)

Behörighet: Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b eller Matematik 3c
- Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1+1a2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

alternativt

- Matematik C
- Naturkunskap A
- Samhällskunskap A

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från
nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har
inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Kandidatprogrammet Skogsekonomi syftar till en kandidatexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls (se SLU:s lokala examensordning) samt under Övriga upplysningar avsnitt b) Möjlighet till fortsatta studier. Den student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen med huvudområde får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration or, alternatively, Degree of Bachelor of Science with a major in Forestry Science). Examenskrav Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N; G1F) - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F) - minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete/G2E). Kandidatexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G1N; G1F) - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G2F) - minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (kandidatarbete/G2E). Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL

De inledande terminerna ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi (ekonomistyrning, marknadsföring och organisationsteori) och viss nationalekonomi (mikroekonomi) samt skogsbruksvetenskap (skogs-ekosystemet, skogens brukande och skogens roll i samhället).

Därefter kan du fördjupa dig i företagsekonomi eller skogsbruksvetenskap, såsom ekonomistyrning, organisationsteori, skogsskötsel, skoglig planering och ekosystemtjänster. Beroende på ditt val av kurser kan du välja att göra ditt kandidatarbete i något av huvudområdena företagsekonomi eller skogsbruksvetenskap.

Det självständiga arbetet (examens-arbete/kandidatarbete) ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt ämne genom att tillämpa dina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Du kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen.

Programmet ges huvudsakligen på svenska men vissa kurser ges på engelska. Det tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar till internationalisering på hemmaplan.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Det finns goda jobbmöjligheter för ekonomer med skogsvetenskaplig kompetens, exempelvis inom skogsbolag, bank och försäkringssektorn som egen företagare.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…