Hoppa till huvudinnehåll

Skogsekonomi Skogsbolag eller bank?

Vill du arbeta i en av Sveriges största branscher? Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen.
Öppnar för sen anmälan 15 juli

PROGRAMINFORMATION

Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen, en av Sveriges största branscher. 

Du läser marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och skogsvetenskap för att lära dig mer om skogens förutsättningar och skötsel. Genom din unika kombination av ekonomisk och skogsvetenskaplig kompetens kommer du att spela en viktig roll i framtidens samhälle – där dina kunskaper om ekonomisk och miljömässig hållbarhet är mycket värdefulla.

Du läser programmet vid SLU i Uppsala, där du går kurser tillsammans med studenter på andra program, vilket ger möjlighet att lära av varandra och få insikter inom flera områden. 

Vill du bli jägmästare?  

Utbildningen kan även leda till yrkestiteln jägmästare utifrån ditt val av masterprogram och kurser. Mer info om vägen till jägmästarexamen hittar du här: Länk till information om jägmästarexamen

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skogsekonomi (kandidat)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91004

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3)

Behörighet:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
- Matematik 3b eller Matematik 3c
- Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1+1a2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
alternativt
- Matematik C
- Naturkunskap A
- Samhällskunskap A
Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Skogsekonomi syftar till en kandidatexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls (se SLU:s lokala examensordning) samt under Övriga upplysningar avsnitt b) Möjlighet till fortsatta studier. Den student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen med huvudområde får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration or, alternatively, Degree of Bachelor of Science with a major in Forestry Science).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

  • minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N; G1F)
  • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)
  • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete/G2E).

Kandidatexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

  • minst 60 hp kurser inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G1N; G1F)
  • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G2F)
  • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (kandidatarbete/G2E).

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL

De inledande terminerna ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi (ekonomistyrning, marknadsföring och organisationsteori) och viss nationalekonomi (mikroekonomi) samt skogsbruksvetenskap (skogs-ekosystemet, skogens brukande och skogens roll i samhället).

Därefter kan du fördjupa dig i företagsekonomi eller skogsbruksvetenskap, såsom ekonomistyrning, organisationsteori, skogsskötsel, skoglig planering och ekosystemtjänster. Beroende på ditt val av kurser kan du välja att göra ditt kandidatarbete i något av huvudområdena företagsekonomi eller skogsbruksvetenskap.

Det självständiga arbetet (examens-arbete/kandidatarbete) ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt ämne genom att tillämpa dina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Du kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen.

Programmet ges huvudsakligen på svenska men vissa kurser ges på engelska. Det tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar till internationalisering på hemmaplan.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Det finns goda jobbmöjligheter för ekonomer med skogsvetenskaplig kompetens, exempelvis inom skogsbolag, bank och försäkringssektorn som egen företagare.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen. 

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Organisationsteori I

2024-10-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Marknadsföring

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Redovisning II

2024-09-02 - 2024-10-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skoglig planering

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekonomistyrning II

2024-10-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Hur blir jag jägmästare?

Och vad är en jägmästare? En jägmästare är experter på skog och skogsbruk och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Brinner du för skogens möjligheter läs mer om jägmästarexamen här.

Drönare över skogen

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Möt studenten Sofie som kombinerar elitidrott och studier vid SLU

Sofie Bergman är en av SLU:s elitidrottsstudenter, s.k. EVL-student. Hon kombinerar sina studier på landskapsarkitektprogrammet med att spela curling på elitnivå.

Sofie Bergman Universiaden
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…