Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetarprogrammet Skogsbruksexpert eller biolog?

Vill du bidra till att skogens mångfald bevaras samtidigt som den ger förnyelsebara produkter? Du som är naturvetenskapligt intresserad får gedigen kunskap om hur skogen bidrar till en hållbar framtid, både som ekosystem och naturresurs.

PROGRAMINFORMATION

Skogsvetarprogrammet ger dig ingående kunskap om hur skogsekosystemet fungerar, och hur skog kan skötas hållbart och samtidigt ge förnybara produkter. Vare sig du inriktar dig mot biologi eller skogsbruksvetenskap så finns hållbarhetstänket alltid med dig, då du lär dig om skogens och skogsbrukets biologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

En helt vanlig dag på utbildningen kan innebära lärande i föreläsningsmiljö, på exkursion i skog och mark eller i laboratoriet. Studiebesök bidrar till att förstå skogssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället. Programmet har en tydlig naturvetenskaplig inriktning, med kurser i tex biologi, marklära, kemi och statistik.

Programmet ger dig en kandidatexamen i biologi eller skogsbruksvetenskap, och kan ligga till grund för fortsatta studier mot jägmästarexamen.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skogsvetarprogrammet (kandidat)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för svenska studenter: 91005

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3)
Examen: Skogsvetarprogrammet syftar till en kandidatexamen som är en generell examen.

Behörighet: Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Biologi 2
- Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

alternativt

- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från
nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har
inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som
anges i kursplanen för varje enskild kurs.

INNEHÅLL

Under den första hälften av programmet läggs grunderna till en förståelse för såväl det naturliga som det brukade skogsekosystemet, med kurser i till exempel biologi, skogsbruksvetenskap, marklära, statistik, kemi och ekonomi. Genom dessa kurser läggs grunden till att förstå hur skogens organismer fungerar och samverkar. Du får också kunskap  om hur skog sköts och brukas för att uppnå olika mål, utifrån samhällets regler och önskemål.

Under andra året väljer du inriktning, mot kurser som ger en examen i biologi eller skogsbruksvetenskap. Biologen lägger här grunden för sin fördjupning i skogens ekologi med kurser i skogsekosystemets kemi och zoologi, medan skogsbruksinriktningen fördjupar sig i skogens biomaterial och hur skogsbruksåtgärder genomförs.

Under tredje året fördjupar du dina kunskaper inom den inriktning du valt. Biologen fördjupar sig bland annat i bevarandebiologi, medan skogsbruksinriktningen fördjupar sig i analyser av olika skogliga problem. Du gör även ett självständigt arbete och kan där fördjupa dig i ett område som intresserar dig.

Många av kurserna under särskilt den första delen av programmet innehåller praktiska moment i form av exkursioner, fältövningar och studiebesök. Genom särskilda resekurser besöks olika delar av Sverige, för att ge förståelse för landets olika skogstyper. Det finns också goda möjligheter till studier utomlands under utbildningen.

Genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt m.m. knyts utbildningen an till yrkes- och näringsliv och det omgivande samhället.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Efter utbildningen kan du söka jobb inom många olika områden där skogskompetens behövs. Som biolog med skoglig inriktning kan du till exempel arbeta med inventering, skötselplanering och förvaltning inom naturvårdsinriktad verksamhet. Som skogsbruksinriktad finns liknande arbeten inom verksamhet som riktar sig mot råvaruproduktion. Möjliga arbetsgivare för båda inriktningarna återfinns inom hos till exempel skogsföretag, konsultfirmor och myndigheter.

Din kandidatexamen ger dig också möjlighet att läsa vidare på masterprogram, för att fördjupa dina kunskaper i biologi eller skogsbruksvetenskap - eller för att bredda dig mot andra ämnen.

Programmet innehåller kurser som, i kombination med kurser på masternivå, kan ligga till grund för att uppnå jägmästarexamen.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…