Sveriges lantbruksuniversitet

Program Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys. Programmet stödjer också utvecklingen av den svenska viltförvaltningen. 

AnnaLenaAxelsson600-vwe.jpg

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Anna-Lena Axelsson, koordinator.
anna-lena.axelsson@slu.se
tel. 090-786 85 91, 070-376 21 71,
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Fredrik Widemo (ej på bild), biträdande koordinator.
fredrik.widemo@slu.se
tel.  070-3399350
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU