Hoppa till huvudinnehåll

SLU Skogsskadecentrum

Vi skapar och samlar kunskap och kompetens för skogens hälsa.

Illustrationer om skogsskadas verksamhet.

Vi förebygger och övervakar

Vi forskar om, analyserar och övervakar skogsskador för att rusta den svenska skogen mot dagens och morgondagens risker för skada. Vi skapar och samlar kunskap för skogens hälsa. 

Med fokus på ansvarsfullt brukande av skogen, bevarande av naturvärden och biologisk mångfald bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling under förändrade klimatförhållanden.

 

Skogsbrand och torka

Vad orsakar en skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att brinna? Hur klarar träden och växterna branden? Här hittar du svaren!

En man framför en stor eld. Foto.

Forskarskola

SLU Skogsskadecentrums forskarskola utbildar doktorander till att få en bred kompetens inom skogsskador. Här kan du nätverka med industri och myndigheter. Forskarskolan är öppen för alla doktorander vid SLU.

Skor på en sten i skogen. Foto.

Miljöövervakning

Vi samlar löpande in data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem. Det ger underlag till centrets analysfunktion men kan också vara relevant för forskning och annat myndighetsarbete.

Larver av växtsteklar på tall. Foto.

Analysfunktion

Analysfunktionen är en viktig av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd för centret.

En kvinna står vid en björk i skogen. Foto.

Våra projekt

Här hittar du våra pågående och tidigare projekt. Vi har projekt inom forskning, miljöövervakning samt förstudie eller utvecklingsprojekt med koppling till skogsskador.

Grangren. Foto.

Aktuellt om skogsskador från SLU

 • 14 maj 2024

  Rostsvampar extra intressanta att studera i ett föränderligt klimat

  En gul geleliknande svamp på barrträd. Foto. Den 7–8 maj hålls ett symposium om rostsvampar på Ultuna i Uppsala. Symposiet hölls för att fira Berit Samils långa karriär inom rostsvampsforskning då hon nu går i pension. Dagen bjöd på många intressanta diskussioner och nätverkande kring rostsjukdomar i skog och i lantbruk.
 • 06 maj 2024

  Viktigt att hantera skadesvampar i plantskolorna

  Växthus med små granar framför. Foto. Ökad kunskap om skadesvampar i plantskolor kan förbättra åtgärderna som används för att skydda skogsplantorna. Därför har Rebecca Larsson i sin doktorsavhandling studerat förekomsten av skadesvampar på gran-, tall-, och lärkfrön, friska tallbarr, samt svampsporer i luften runt plantskolorna.
 • 26 april 2024

  Ny kamerateknik ska avslöja barkborreangripna granar i ett tidigare skede

  Sittande kvinna bredvid stor drönare på gräsmatta. Foto. Genom avancerade drönarkameror kan forskare upptäcka granbarkborreangrepp tidigare och mer exakt än någonsin. Med en innovativ ny kamerateknik strävar de nu efter att förkorta identifieringstiden och på så vis rädda skogen från angrepp.
 • 17 april 2024

  Maskin konstaterar trädsjukdomar i fält

  kvinnlig forskare med maskin Ett bärbart verktyg som snabbt och enkelt i fält kan ge besked om en specifik svamp gett sig på tallar i fält. Det har forskaren Iryna Matsiakh fått en miljon kronor i anslag för att utveckla.
 • 10 april 2024

  Granens symbios med marklevande svampar – kan den hjälpa trädet mot torka och granbarkborrangrepp?

  Skog. Foto. Torka och högre temperaturer blir vanligare i takt med klimatförändringar, vilket utgör en risk för våra svenska granskogar. Forskare söker därför svar kring förhållanden under mark som skulle kunna hjälpa trädens motståndskraft mot torka såväl som granbarkborreangrepp.
Publicerad: 16 maj 2024 - Sidansvarig: theres.svensson@slu.se
Loading…