Hoppa till huvudinnehåll

SLU Skogsskadecentrum

Vi skapar och samlar kunskap och kompetens för skogens hälsa.

Illustrationer om skogsskadas verksamhet.

Vi förebygger och övervakar

Vi forskar om, analyserar och övervakar skogsskador för att rusta den svenska skogen mot dagens och morgondagens risker för skada. Vi skapar och samlar kunskap för skogens hälsa. 

Med fokus på ansvarsfullt brukande av skogen, bevarande av naturvärden och biologisk mångfald bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling under förändrade klimatförhållanden.

 

Forskarskola

SLU Skogsskadecentrums forskarskola utbildar doktorander till att få en bred kompetens inom skogsskador. Här kan du nätverka med industri och myndigheter. Forskarskolan är öppen för alla doktorander vid SLU.

Skor på en sten i skogen. Foto.

Miljöövervakning

Vi samlar löpande in data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem. Det ger underlag till centrets analysfunktion men kan också vara relevant för forskning och annat myndighetsarbete.

Larver av växtsteklar på tall. Foto.

Analysfunktion

Analysfunktionen är en viktig av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd för centret.

En kvinna står vid en björk i skogen. Foto.

Våra projekt

Här hittar du våra pågående och tidigare projekt. Vi har projekt inom forskning, miljöövervakning samt förstudie eller utvecklingsprojekt med koppling till skogsskador.

Grangren. Foto.

Aktuellt om skogsskador från SLU

Publicerad: 19 oktober 2023 - Sidansvarig: theres.svensson@slu.se
Loading…