Hoppa till huvudinnehåll

SLU Skogsskadecentrum

Vi tar fram kunskap för att rusta skogen mot skogsskador och analyserar risker och konsekvenser av skogsskador.

Illustrationer om skogsskadas verksamhet.

Att förebygga och övervaka

Klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador. Dessutom kommer betesskadorna orsakade av klövvilt ligger kvar på alltför höga nivåer. De här skadorna påverkar både skogens tillväxt och den biologiska mångfalden.

SLU Skogsskadecentrum arbetar med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare. Centret är virtuellt och samlar SLU:s forskning och miljöanalys kring skogsskador.

 

Forskarskola

SLU Skogsskadecentrums forskarskola utbildar doktorander till att få en bred kompetens inom skogsskador. Här kan du nätverka med industri och myndigheter. Forskarskolan är öppen för alla doktorander vid SLU.

Skor på en sten i skogen. Foto.

Miljöövervakning

Vi samlar löpande in data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem. Det ger underlag till centrets analysfunktion men kan också vara relevant för forskning och annat myndighetsarbete.

Larver av växtsteklar på tall. Foto.

Analysfunktion

Analysfunktionen är en viktig av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd för centret.

En kvinna står vid en björk i skogen. Foto.

Aktuellt om skogsskador från SLU

 • 20 mars 2023

  En nationell databas om bränd skog behöver skapas

  Bild på en skogsbrand Intresset för att ta fram en nationell branddatabas har funnits i över 20 år bland en rad olika aktörer men längre än så har man inte kommit. Nu vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ta nästa steg i diskussionen och har därför tagit fram en rapport om hur man kan gå tillväga.
 • 01 mars 2023

  Myrorna kan hjälpa oss att bekämpa skadegörare i skogen

  Myra och skalbagge på träd. I jordbruksekosystem har myror använts länge för att bekämpa skadegörare. Citrusodlare i Kina förstod deras betydelse för flera hundra år sedan. Troligtvis är de lika viktiga i skogen. Till exempel minskar myror överlevnaden hos röd tallstekel och skrämmer iväg snytbaggar. Missa inte SLU:s senaste Fakta Skog om myrornas tjänster och otjänster.
 • 09 februari 2023

  Öppet möte gav många intressanta idéer

  I mitten av januari bjöd SLU Skogsskadecentrum in ett öppet möte. Syftet var att ta nästa kliv i processen och utveckla kontakterna mellan forskare och övriga samhället med målet att gemensamt stärka de svenska skogarna mot skogsskador.
Publicerad: 06 mars 2023 - Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se
Loading…