Sveriges lantbruksuniversitet

Ett forskningsintensivt universitet

70 procent av SLU:s omsättning går till forskning och forskarutbildning. En stark grundforskning kombineras med mer tillämpningsnära studier och forskarna arbetar ofta tvärvetenskapligt.

 

Akademiskt

Här presenteras nya professorer och hedersdoktorer, akademiska föreläsningar och avhandlingar vid SLU.

JensSundstrom640.jpg

Kontakta en ämneskunnig!

Jens Sundström är växtforskare och tillika samverkanslektor i bioteknik.

Sök upp en ämneskunnig eller läs populärvetenskapligt om nya rön från forskningen bland våra nyheter eller i kunskapsbanken!

Publicerad: 31 mars 2017 - Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se