Hoppa till huvudinnehåll

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208).

Swedacs ackrediteringsmärke. Illustration.

Totalt drygt 15 000 ackrediterade och kvalitetssäkrade prov analyseras varje år åt bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, SGU, samt olika länsstyrelser, vattenvårdsförbund och kommuner. Vi är ett modernt och effektivt laboratorium med lång erfarenhet och stort kunnande vad gäller vattenanalyser. Högsta kvalitetskrav gäller för att kunna leverera säkra resultat.

Vi är en kompetent partner för nationell och regional miljöövervakning av försurning, övergödning och tungmetaller, samt recipientkontroll i Sveriges sötvatten.

Ej ackrediterade analyser

Publicerad: 25 mars 2024 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…