Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

Närbild av två päron av sorten 'Påskpäron'. Päronen är ganska små och har grågrönt skal.

I blickfånget: 'Påskpäron' och 'Gult Äggplommon'

Under rubriken "I blickfånget" presenteras korta artiklar om någon art eller sort i genbankens samlingar som är lite extra aktuell just nu. Påskfrukt är inte något tradionellt begrepp på samma sätt som till exempel juläpplen. Innan modern kylteknik uppfanns var det nämligen få svenskodlade sorter som var njutbara i påskens tid. Ett undantag var emellertid sorten ’Påskpäron’ som presenteras här tillsammans med ’Gult Äggplommon’. Den senare kan åtminstone namnmässigt knytas till den stundande högtiden och ger dessutom en friskt gyllengul sylt som passar som fyllning i påskens tårtor.

Publicerad: 12 april 2021 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se
Loading…