SLU Alnarp

Senast ändrad: 12 juli 2021
Alnarps slott, foto.

På campusområdet Alnarp är verksamheten koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. På campus finns även flera anknytande organisationer.

Såväl parkens grönska som  universitetsområdets vackra byggnader med karaktärsfull arkitektur, bjuder på en härlig miljö för studenter, forskare, anställda och besökare. Parken är öppen för alla och har många besökare under årets alla årstider. Följ händelser i parken på Instagram: SLU Alnarpsparken

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, LTV, har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit.

Flygbild över Alnarp.
Alnarp ligger ute vid Öresundskusten, strax norr om Malmö, söder om Lomma och väster om Lund och Åkarp.

Hitta till Campus Alnarp

Alnarp ligger ute vid Öresundskusten, strax norr om Malmö, söder om Lomma och väster om Lund och Åkarp. Hit tar man sig lätt med tåg, cykel, buss eller bil.

Tåg

Närmaste tågstation ligger i Åkarp (utmed sträckan Malmö–Lund). Därifrån är det promenad- eller cykelavstånd till Alnarp (ca 2 km). Tidtabell, se Skånetrafiken

Buss

Från Malmö till Campus Alnarp (nr 139). Från Lund till Lomma (nr 139). Från Lund till Åkarp/Burlöv C/Malmö (nr 130). Tidtabeller och resvägar, se Skånetrafiken

Bil

Från E6 - tag avfarten vid trafikplats Lomma. Sväng höger och i rondellen vid Cirkle K-macken till vänster mot Alnarp.

Från E22 - kör av vid avfart 19, Lund S, först väg 108 mot Kävlinge, sen väg 103 mot Lomma, och i rondellen vid Cirkle K-macken till vänster mot Alnarp.

Från E6/E20/E22 N (yttre ringvägen): kör av vid avfart 17, Helenelund, sväng vänster, kör förbi Burlövs egnahem, fortsätt förbi varuhuset Burlöv Center, rakt fram i rondellen vid Cirkle K och till höger ut mot Västkustvägen mot Åkarp. Sväng vänster mot Alnarp vid avfarten i Åkarp.

Från flygplatser

Från Kastrup/Copenhagen Airport- tag Öresundståget till Malmö C. Byt till buss 139 från Malmö C mot Lomma. Gå av på hållplats Campus Alnarp.

Från Sturup/Malmö Airport - tag Flygbussen till Malmö C. Byt till buss 139 från Malmö Central mot Lomma. Gå av på hållplats Campus Alnarp.

Hitta på Campus Alnarp

Besöksadress

Sundsvägen 6, Alnarp

Postadress

Box 190, 234 22 Lomma

Tel

040-41 50 00

Alnarpskarta 07-2021

Utbildning inom landskap, trädgård och jordbruk

Utbildning har långa traditioner i Alnarp. Här har funnits högre utbildning inom landskap, trädgård och lantbruk under en lång tid. Platsen med sin historiska miljö i kombination med grönska och modern undervisning lockar många nya studenter. För närvarande studerar ungefär 1.200 studenter på campus.

Du kan följa våra studenter via #pluggagrönt och #greenstudies! 

Program på grundnivå

Program på avancerad nivå

Fristående kurser

Fristående kurser kan läsas också av dig som inte är student vid SLU. Du kan söka kurser inom olika ämnen i vår kursdatabas eller på antagning.se

Boende för dig som student

På sidan Bostad i Alnarp hittar du information om olika bostadsmöjligheter.

Kontaktperson för utbildningsfrågor vid LTV-fakulteten

Annica Thomsson, 040-41 50 31, 072-525 3151
annica.thomsson@slu.se, 040-41 50 03, 073-059 54 66

Utbildning och forskning

Här finns ungefär 1200 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Här finns även forskningsmiljöer i världsklass.

Studentliv

Veckans mat

Alnarpsparken, museet m.m.


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Servicecenter Campus Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 6
Öppettider: Må-fr 8-16

Postadress: SLU Alnarp, Box 190, 234 22 Lomma

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se