Grönt kulturarv®: Krukväxter

Senast ändrad: 18 juni 2017

De krukväxter som lanseras under varumärket Grönt kulturarv®, har inkommit genom Krukväxtuppropet. De har dokumenterats, jämförts och utvärderats med andra liknande växter. Slutligen har de valts ut till den Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter. Alla växter som bevaras i genbanken får varumärket Grönt kulturarv®.

Det är genom att odla och sprida växterna som vi bäst kan bevara dem för framtiden. Därför kommer de mest intressantaste krukväxterna i genbanken ut i handeln igen. Gemensamt för dessa är att de har en lång odlingstradition, intressant kulturhistoria och bra odlingsegenskaper. Sortimentet består i dag av tre sorter:

Zonalpelargon 'Knapa-trädet'

Grönt kulturarv Knapa-trädet

Sorten har fått sitt namn efter "Knapan" som gick runt i gårdarna i trakten av Västorp utanför Växjö och gjorde dagsverken. Läs mer ...

Zonalpelargon 'Drottningminne'

Pelargon Drottningminne

Från gården Drottningminne i södra Jämtland kommer denna zonalpelargon, som fått gårdens namn. Läs mer ...

 Zonalpelargon 'Karna'

Pelargon Karna

Zonalpelargonen 'Karna' går att spåra tillbaka till södra Skåne i början av 1900-talet. Läs mer ...


Kontaktinformation

Karin Persson, verksamhetsledare för Nationella genbanken, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karin.persson@slu.se, 040-41 55 46, 0702-64 63 56

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se