Perennuppropet

Senast ändrad: 01 februari 2017
Perennuppropet, folder-web.jpg

Perennuppropet var en landsomfattande inventering av perenner odlade före 1940. Uppropet gjordes för att spåra, dokumentera och bevara äldre värdefulla perennsorter för framtiden.

Med uppropet ville vi också få mer kunskap om de perenner som odlades i Sverige före andra världskriget. Inventeringen gjordes på två sätt, dels genom upprop till allmänheten, dels genom att POM utbildade inventerare som letade gamla perenner i sina hemtrakter. Bakgrunden till inventeringen var FN:s konvention om biologisk mångfald som Sverige skrev under 1993.

Flera tusen tips

Den sista december 2010 avslutades inventeringsfasen av uppropet. Då hade flera tusen gamla perenner rapporterats in. Stort tack till alla er som hjälpt till att bevara vårt gröna kulturarv! Istället för ett aktivt sökande efter äldre perenner fokuseras nu arbetet på att undersöka, sammanställa och redovisa resultaten av inventeringen samt planera för framtida bevarande och användande.

Även om inventeringsfasen formellt är avslutad är du välkommen att kontakta uppropet med tips om perenner som odlats sedan före 1940. Vi vill gärna få mer kunskap om vilka äldre prydnadsperenner som finns kvar i odling runt om i Sverige. Hör av dig till Perennuppropet och berätta!

Varför bevara gamla perenner?

Många gamla perennsorter är omöjliga att få tag i idag. De flesta är försvunna ur handeln sedan länge och de gamla perennsorter som finns kvar i äldre trädgårdar går ofta förlorade när trädgårdarna byter ägare och görs om. När de försvinner därifrån finns risk att de är borta för alltid.

Men att bevara de gamla perennerna är viktigt. Att växterna överlevt fram till idag visar att de är tåliga, långlivade och väl anpassade till vårt klimat. Det finns också en genetisk variation bland dem som är viktig att bevara. Dessutom utgör perennerna en viktig del av vår trädgårdshistoria och det finns en mängd kulturhistoria knuten till dem i form av historier, traditioner och lokala namn. Till perennuppropet har kommit tips om både gula gossar, dassablommor, Annas pion och mormors nejlika!

Fakta:

Boken "Att inventera perenner" berättar mer om perennernas historia och om perennuppropet.

Läs mer om boken här.                                                    


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se