Vad händer med tipsen till Perennuppropet?

Senast ändrad: 26 juni 2017
hostflox-perennuppropet.jpg

Alla brev och tips som kommit in till Perennuppropet har vi läst igenom noggrant och sedan har vi tagit kontakt med trädgårdsägarna som tipsat oss. Om perennen har bedömts som intressant har vi bett om mer information. Många gånger har någon av Perennuppropets inventerare också kommit på besök för att dokumentera växten.

Perennerna som gått att spåra tillbaka till före 1940 har vi registrerat i Poms inventeringsdatabas som finns på NordGen (tidigare Nordiska genbanken) i Alnarp. Där har uppgifter om till exempel växtplats, växtens historia och växtens utseende förts in. Eftersom det kommit tips om flera tusen perenner till uppropet pågår detta arbete fortfarande.

Tipsen har sedan gåtts igenom av Perennuppropets referensgrupp. Den består av representanter från Fritidsodlingens riksorganisation, plantskolenäringen, friluftsmuseerna, de botaniska trädgårdarna och Pom. Gruppen har bedömt vilka av de inrapporterade perennerna som verkat intressantast. Dessa har vi bett att få en delning av för att kunna provodla vid SLU i Alnarp. Provodlingen har pågått under flera år och görs för att dokumentera, utvärdera och jämföra sorterna. De första perennerna planterades hösten 2006. Idag finns strax över 1100 perenner på provodlingen, bland annat 250 pioner, 170 höstflox och drygt 120 irisar från olika delar av Sverige. Allt som allt finns över 80 olika släkten representerade på provodlingen.

Just nu pågår arbetet med att välja ut vilka av de insamlade perennerna som ska bevaras. Bland de 1100 perennerna på provodlingen ska 400 väljas ut för bevarande i en nationell genbank. Genbanken kommer också att användas för forskning, undervisning och demonstrationer. De första perennerna planteras i genbanken hösten 2014. Pom planerar dessutom att i samarbete med bland annat friluftsmuseer och botaniska trädgårdar bygga upp lokala genbanker runt om i Sverige. En del av perennerna finns också att köpa i handeln under varumärket Grönt kulturarv. De första sorterna lanserades våren 2013 och sortimentet utökas successivt.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se