Bevarar det gröna, levande kulturarvet
Bevarar det gröna, levande kulturarvet

Om Grönt kulturarv®

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, POM. POM är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. POM samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, FritidsOdlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.


POM har ställt upp följande kriterier för att bedöma växter som Grönt kulturarv®:

  • arter och sorter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag – med väl dokumenterad historia.
  • i Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material, som bedöms vara bevarandevärt, oavsett ålder.

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv®
krävs att den ska finnas i den nationella genbanken. Läs mer på
www.pom.info

 

Villkor för användning av varumärket Grönt kulturarv®

Användningen av varumärket är förenat med vissa villkor som måste accepteras:

SLU förvaltar varumärket Grönt kulturarv®. Varumärket ska användas för att öka kunskapen om betydelsen av genetiska resurser och att det är viktigt att använda och ta väl hand om dem.

Varumärket kan användas fritt av den som vill producera och saluföra växter som uppfyller POM:s kriterier för Grönt kulturarv®.

SLU/POM marknadsför Grönt kulturarv® med egen logotyp och grafisk profil. Företag och organisationer med verksamheter som rör odling och saluföring av växtsorter, erbjuds att använda varumärket, antingen ensamt eller tillsammans med företagets logotyp.

Grönt kulturarv® är avsett för marknadsföring och försäljning av levande växter eller förökningsmaterial som frö, lökar, rotdelar eller sticklingar.

Läs mer om hur logotypen får användas:

Grafisk manual (pdf 376 Kb)


Om Grönt kulturarv®-perenner

Mellan 2002 och 2010 genomförde POM åtta olika landsomfattande inventeringar av äldre trädgårdsväxter, bland annat frukt, bär, krukväxter och rosor. Perennerna som lanseras under varumärket Grönt kulturarv® är sådana som inventerats av Perennuppropet, en inventering av prydnadsperenner odlade i Sverige sedan före 1940. Uppropet pågick mellan 2003 och 2010 och med hjälp av tips från allmänheten och speciellt utbildade inventerare hittades flera tusen äldre perenner. Ett tusental av de intressantaste samlades in för provodling och utvärdering och ett urval av dessa kommer att bevaras i en genbank som ska stå klar 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. De kommer också att visas upp på klonarkiv runt om i landet.

Ytterligare ett sätt att bevara växterna är att sprida dem på nytt. Bland de perenner som kommer att sparas i genbanken har hittills nio sorter valts ut för att lanseras i handeln igen. Sorterna passar bra för trädgårdsägare med intresse av historiskt växtmaterial, oavsett om man har en nyanlagd trädgård eller äger en äldre trädgård och vill ha ett tidstypiskt material. Alla sorter har odlats i minst 75 år i svenska trädgårdar. Sorterna bär dessutom på en historia och i flera fall finns det traditioner, berättelser och lokala namn knutna till dem. De har inspirerat till de nya sortnamn som perennerna har fått.

De första sorterna lanserades våren 2013 och sortimentet har utökats successivt. Lanseringen görs tillsammans med perennplantskolorna i Perennagruppen. Sorterna finns till försäljning i handelsträdgårdar och gardencenters, men också på några museer, byggnadsvårdscenter och botaniska trädgårdar.

 Läs mer om de sorter som finns i handeln


Om Grönt kulturarv®-fröer

Bönan ’Signe’, gråärten och bondbönan från Solberga och potatislök från Leksand representerar några av de äldre sorter av köksväxter som har kommit in till Fröuppropet inom Programmet för odlad mångfald POM. Ett nystartat projekt ska nu göra dessa sorter tillgängliga för konsumenter, kockar och odlare.

"Äldre köksväxter i odling och användning på nytt” är ett projekt inom ramen för regeringens stora satsning ”Sverige – det nya matlandet” som kommer att pågå under tre år. Ekonomiskt stöd kommer via Landsbygdsprogrammet. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, odlare, kockar och mathandel och vill stå som modell för hur vår fantastiska mångfald av odlingsvärda men bortglömda köksväxter på nytt ska odlas och användas i såväl vardagsmat som restaurangkök. Projektet samordnas av Programmet för odlad mångfald, POM vid SLU. I projektet samarbetar odlare i Blekinge, Bohuslän och Dalarna, NordGen, Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte akademi, Röttle Natur och Kultur och Saltå kvarn.

Sidan uppdaterad: 2015-09-07. Sidansvarig: henrik.morin@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen