Worth knowing - lecture series in Umeå

Last changed: 20 April 2023

SLU Umeå arranges a series of lunch lectures under the name of Worth knowing. The lectures are open to everyone.

Time: 12:10.
Location: SLU University Library and online. The lectures will also be live streamed on the SLU Library Facebook.

Most of the lectures in this series is only available in Swedish, see the Swedish web page (switch language in the top menu of this page).

Previous lectures have been filmed and are available on this page.

Worth Knowing. Illustration.

Programme spring 2023 (in Swedish)

March 1 Årstidsväxlingar i ett förändrat klimat
Speaker: Ola Langvall, SLU

March 15 Hundra år av fältforskning
Speakers: Charlotta Erefur and Mats Nilsson, SLU

March 29 Sveriges skogar under de senaste 100 åren: Vad har hänt?
Speaker: Jonas Fridman, SLU

April 19 Vad är (skogs)företagens ansvar?
Speaker: Cecilia Mark-Herbert

These lectures are only available in Swedish. For more information, see the Swedish web page (switch language in the top menu of this page).

Watch the lectures, autumn 2022 (in Swedish)

September 7 From lion hunters to lion guards
Speaker: Ingela Jansson, SLU

September 21 Friluftslivets landskap - vem är var, och varför?
Speaker: Carl Lehto, SLU

October 5 Tio år av jämställdhet på agendan: Vad har hänt?
Speakers: Elias Andersson, SLU, and Maria Johansson, Umeå University.

November 2 Skogens svampar och hur de påverkas av skogsbruk
Speaker: Anders Dahlberg

November 30 Hur många strandastrar växer det på våra havsstränder?
Speaker: Hans Gardfjell, SLU

December 14 Tall, gran, lövträd eller blandskog? 
Speaker: Urban Nilsson, SLU

Watch the lectures, spring 2022 (in Swedish)

February 16 Hur påverkar skogsbruk skogarnas kolbalans?
Speaker: Peter Högberg

  • The lecture will be held on May 11.

March 2 Fåglar som stiger ur askan – vad hände med fåglarna efter Salabranden?
Speaker: Grzegorz Mikusinski

March 16 Making space for biodiversity in a society focused on climate change (in English)
Speaker: Navinder Singh

March 30 Vindbruk istället för skogsbruk – vad håller på att hända i skogslandskapet?
Speaker: Johan Svensson

April 13 Hur står det till med våra fjärilar och humlor?
Speaker: Saskia Sandring

  • Cancelled!

April 27
At 12.10: Är återvätning av torvmarker klimatsmart?
Speaker: Sabine Jordan

At 12.45: Skogens bidrag som kolsänka och förnybar resurs
Speaker: Mattias Lundblad

May 11 Hur påverkar skogsbruk skogarnas kolbalans?
Speaker: Peter Högberg

Watch the lectures, autumn 2021 (in English)

September 29 Combining LIDAR-data and AI methods to improve the mapping of Sweden
Speaker: Anneli Ågren, SLU

October 13 A medicated world – ecological effects of pharmaceuticals in the environment
Speaker: Tomas Brodin, SLU

CANCELLED DUE TO TECHNICAL ISSUES. NEW DATE DEC 8.

October 27 Forest waters and global impact
Speaker: Hjalmar Laudon, SLU

CANCELLED DUE TO TECHNICAL ISSUES.

November 24 A talk about the history of nature conservation (in Swedish)
Speakers: Per Simonsson, SCA and SLU. Jimmy Jönsson, SLU.

December 1 Cutting edge: How to manage stream-side forests during harvest operations?
Speaker: Lenka Kuglerová, SLU

December 8 A medicated world – ecological effects of pharmaceuticals in the environment
Speaker: Tomas Brodin, SLU

Watch the lectures, spring 2021 (in Swedish)

January 20 Ständigt dessa älgar 
Speaker: Göran Ericsson, SLU

February 3 Tillbaka till framtiden – att göra tidsresor med hjälp av skogliga scenarier
Speaker: Eva-Maria Nordström, SLU

  • CANCELLED!

February 17 Kockorna – skogsbrukets glömda hjältar
Speaker: Amanda Löfdahl

March 31 Fjällnära skog – dåtid, nutid, framtid
Speaker: Johan Svensson, SLU

April 14 SLU Markfuktighetskarta – ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar
Speaker: Anneli Ågren, SLU

  • CANCELLED!

Watch the lectures, autumn 2020 (in English)

October 7 Cost-effective sampling of uncommon landscape features 
Speaker: Sven Adler, SLU

October 21 Transforming the tropical timber value chain
Speaker: Rosa Goodman, SLU

November 4 Multiple-use forest management - comparing apples and oranges?
Speaker: Peichen Gong, SLU

November 18 The future forestry machine - an intelligent teammate?
Speaker: Pedro La Hera, SLU

December 2 Why are animal movements important in the era of global change?
Speaker: Navinder Singh, SLU

Watch the lectures, spring 2020 (in English)

February 26 The role of mixed forest in a changing climate Speaker: Jorge Aldea, SLU

Watch the lectures, autumn 2019 (in English)

9 October: Delicious mushrooms pre-process wood for bioethanol production. Speaker: Shaojun Xiong, SLU

23 October: M&M: Can money and management reduce tropical forest degradation? Speaker: Francisco X Aguilar Cabezas, SLU

6 November: Leftovers or a buffet – What nitrogen is plant available in forest soil? Speaker: Sandra Jämtgård, SLU

20 November: Citizen Science. Speakers: René Van Der Wal och Tim Hofmeester, SLU

4 December: Global biomass mapping through NASA's GEDI mission. Speaker: Svetlana Saarela, SLU

Watch the lectures, spring 2019 (in English)

8 May 2019: Will Children Create Climate Change Concern among Denialists in the United States? Speaker: Nils Peterson, North Carolina State University. (in English)

Watch the lecture.

Look at presentation.

Watch the lectures, autumn 2018 (in English)

3 October: Next generation forest maps provide more information for sustainable forest management Speaker: Eva Lindberg, SLU

Watch the lecture.

17 October: CANCELLED

31 October: Genomic Selection: New Tool in Tree Breeding? Speaker: Harry Wu, SLU

Watch the lecture.

14 November: The land-atmosphere exchange of green-house gases of boreal ecosystems under climate change Speaker: Mats Nilsson, SLU

Watch the lecture.

28 November: Varför biologisk mångfald är bra för vår hälsa
Speaker: Frauke Ecke, SLU (in Swedish)

Watch the lectures, spring 2018 (in English)

23 May 2018: A Nitrogen Story.
Speaker: Torgny Näsholm, professor and winner of the Marcus Wallenberg price.

Watch the lecture.

Watch the 2017 lectures (in English)

12 April 2017: Forestry, sustainable development and everything.
Speaker: Peter Holmgren, Director-General of the Center for International Forestry Research (CIFOR). (in English)

Watch the lecture.