Värt att veta – lunchföredrag vid SLU Umeå

Senast ändrad: 25 januari 2024

Föreläsningarna våren 2023 är avslutade.

Tidigare föreläsningar har filmats och går att nå längre ned på denna webbsida.

Föredragen direktsänds på webben och tar cirka 30 minuter. De är öppna för alla.

Värt att veta, illustration.

Se på inspelningar från våren 2023

1 mars Årstidsväxlingar i ett förändrat klimat
Talare: Ola Langvall, SLU

Titta på inspelningen (på play.slu.se)

15 mars Hundra år av fältforskning
Talare: Charlotta Erefur och Mats Nilsson, SLU

Titta på inspelningen.

29 mars Sveriges skogar under de senaste 100 åren: Vad har hänt?
Talare: Jonas Fridman, SLU

Titta på inspelningen (på play.slu.se).

19 april Vad är (skogs)företagens ansvar?
Talare: Cecilia Mark-Herbert, SLU

 

Se på inspelningar från hösten 2022

7 september Från lejonjägare till lejonväktare
Talare: Ingela Jansson, SLU

21 september Friluftslivets landskap - vem är var, och varför?
Talare: Carl Lehto, SLU

5 oktober Tio år av jämställdhet på agendan: Vad har hänt?
Talare: Elias Andersson, SLU, och Maria Johansson, Umeå Universitet.

2 november Skogens svampar och hur de påverkas av skogsbruk
Talare: Anders Dahlberg 

30 november Hur många strandastrar växer det på våra havsstränder?
Talare: Hans Gardfjell, SLU

14 december Tall, gran, lövträd eller blandskog? 
Talare: Urban Nilsson, SLU

Se på inspelningar från våren 2022

16 februari Hur påverkar skogsbruk skogarnas kolbalans?
Talare: Peter Högberg, SLU

2 mars Fåglar som stiger ur askan – vad hände med fåglarna efter Salabranden?
Talare: Grzegorz Mikusinski, SLU

16 mars Making space for biodiversity in a society focused on climate change (på engelska)
Talare: Navinder Singh, SLU

30 mars Vindbruk istället för skogsbruk – vad håller på att hända i skogslandskapet?
Talare: Johan Svensson, SLU

13 april Hur står det till med våra fjärilar och humlor?
Talare: Saskia Sandring, SLU

  • Inställt!

27 april
Kl 12:10: Är återvätning av torvmarker klimatsmart?
Talare: Sabine Jordan, SLU 

Kl 12:45: Skogens bidrag som kolsänka och förnybar resurs
Talare: Mattias Lundblad, SLU

11 maj Hur påverkar skogsbruk skogarnas kolbalans?
Talare: Peter Högberg, SLU

Se på inspelningar från hösten 2021

29 september Hur LIDAR-data och AI-metoder kan ge bättre kartor över Sverige
Talare: Anneli Ågren, SLU

13 oktober Leva i läkemedel – ekologiska effekter av läkemedel i miljön
Talare: Tomas Brodin, SLU

NYTT DATUM PÅ GRUND AV TEKNISKA PROBLEM!

27 oktober Skogliga vatten och global påverkan
Talare: Hjalmar Laudon, SLU

INSTÄLLT PÅ GRUND AV TEKNISKA PROBLEM!

24 november Ett samtal om naturvårdens historia
Talare: Per Simonsson, SCA och SLU. Jimmy Jönsson, SLU.

1 december Cutting edge: Hur hanteras strandskog vid skogsavverkning?
Talare: Lenka Kuglerová, SLU

8 december Leva i läkemedel – ekologiska effekter av läkemedel i miljön
Talare: Tomas Brodin, SLU

Se på inspelningar från våren 2021

20 januari Ständigt dessa älgar
Talare: Göran Ericsson, SLU

3 februari Tillbaka till framtiden – att göra tidsresor med hjälp av skogliga scenarier
Talare: Eva-Maria Nordström, SLU

  • INSTÄLLT!

17 februari Kockorna – skogsbrukets glömda hjältar
Talare: Amanda Löfdahl

31 mars Fjällnära skog – dåtid, nutid, framtid
Talare: Johan Svensson, SLU

14 april SLU Markfuktighetskarta – ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar
Talare: Anneli Ågren, SLU

  • INSTÄLLT!

Se på inspelningar från hösten 2020

7 oktober Cost-effective sampling of uncommon landscape features (In English)
Talare: Sven Adler, SLU

21 oktober Transforming the tropical timber value chain (In English)
Talare: Rosa Goodman

4 november Multiple-use forest management - comparing apples and oranges? (In English)
Talare: Peichen Gong, SLU

18 november The future forestry machine - an intelligent teammate? (In English)
Talare: Pedro La Hera, SLU

2 december Why are animal movements important in the era of global change? (In English)
Talare: Navinder Singh, SLU

Se på inspelningar från våren 2020

12 februari Att mäta skogen från ovan
Talare: Håkan Olsson, SLU

26 februari Blandskogens roll i ett förändrat klimat (In English)
Talare: Jorge Aldea, SLU

11 mars Nyckelbiotoper - forskning om skogens pärlor
Talare: Lena Gustafsson, SLU

 

Se på inspelningar från hösten 2019

 25 september: Varför forska? Talare: Felicia Lidman, Isabella Hallberg Sramek och Patrik Ulvdal, SLU

  • Inspelningen inställd på grund av brandlarm.

9 oktober: Läckra svampar förenklar produktion av bioetanol. Talare: Shaojun Xiong, SLU (föredraget hålls på engelska)

23 oktober: M&M: Can money and management reduce tropical forest degradation? Talare: Francisco X Aguilar Cabezas, SLU (föredraget hålls på engelska)

6 november: Leftovers or a buffet – What nitrogen is plant available in forest soil? Talare: Sandra Jämtgård, SLU (föredraget hålls på engelska)

20 november: Medborgarforskning. Talare: René Van Der Wal och Tim Hofmeester, SLU (föredraget hålls på engelska)

4 december: Global biomass mapping through NASA's GEDI mission. Talare: Svetlana Saarela, SLU (föredraget hålls på engelska)

Se på inspelningar från våren 2019

30 januari: Blandskog och blandade mål Talare: Emma Holmström, SLU

Länk till inspelning.

13 februari: Skogen och klimatångesten – så tacklar vi skadegörarna Talare: Jan Stenlid, SLU

Länk till inspelning.

20 februari: ”Vi kan inget göra, för ord står mot ord” Talare: Elin Olofsson, årets SLU-alumn. Extrainsatt föredrag.

Länk till inspelning.

27 februari: Sex laxar och en laxtrappa Talare: Lo Persson, SLU

Länk till inspelningen.

13 mars: Renen visar vägen för landskapsplanering Talare: Per Sandström, SLU

Länk till inspelningen.

27 mars: Hälsa och naturvård – betydelsen av gröna stadsmiljöer Talare: Marcus Hedblom, SLU

Länk till inspelning.

10 april: Bekämpa fattigdom – plantera ett träd Talare: Håkan Örberg

Länk till inspelning.

24 april: Skogen, maten, hälsan – globala perspektiv på mat- och näringssäkerhet Talare: Camilla Widmark, SLU

Länk till inspelning.

8 maj: Will Children Create Climate Change Concern among Denialists in the United States? Talare: Nils Peterson, North Carolina State University. Extrainsatt föredrag. (Föredraget hålls på engelska.)

Länk till inspelning.

Länk till presentation (pdf).

Se på inspelningar från hösten 2018

3 oktober: Next generation forest maps provide more information for sustainable forest management Talare: Eva Lindberg, SLU

Länk till inspelning.

17 oktober: INSTÄLLT

31 oktober: Genomic Selection: New Tool in Tree Breeding? Talare: Harry Wu, SLU

Länk till inspelning.

14 november: The land-atmosphere exchange of green-house gases of boreal ecosystems under climate change Talare: Mats Nilsson, SLU

Länk till inspelning.

28 november: Varför biologisk mångfald är bra för vår hälsa Talare: Frauke Ecke, SLU

Länk till inspelning.

Se på inspelningar från våren 2018

2018 års lunchföredrag i serien Värt att veta genomfördes 6 onsdagar under perioden 14 februari – 23 maj. Filmer från föreläsningarna nås under respektive programpunkt.

14 februari: Genvägar till kunskap om det vilda
Talare: Göran Spong, SLU

Länk till inspelning.

28 februari: Vad betyder egentligen bioekonomi? Ett samtal med genusperspektiv på skogens möjligheter
Talare: Gun Lidestav, SLU och Maria Johansson, LTH

Länk till inspelning.

14 mars: Genetiskt modifierade växter och växtmutanter. Låter farligt, men vad är det?
Talare: Ove Nilsson, SLU

Länk till inspelning.

28 mars: Kan företag ta samhällsansvar och samtidigt gå med vinst?
Talare: Tommy Lundgren, SLU

Länk till inspelning.

11 april: Från monokultur till variationsrikt? Om det moderna skogsbrukets historia
Talare: Anna Sténs, Umeå universitet

Länk till inspelning.

23 maj: A Nitrogen Story
Talare: Torgny Näsholm, SLU. Extrainsatt föredrag. (Föredraget hålls på engelska.)

Länk till inspelning.

Se på inspelningar från våren 2017

2017 års lunchföredrag i serien Värt att veta genomfördes fem onsdagar under perioden 1 mars – 26 april. Filmer från föreläsningarna nås under respektive programpunkt.

1 mars: Från rymden till din skog – och om konsten att få träden att växa i datorn.
Talare: Anna-Lena Axelsson och Jonas Bohlin, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.

Länk till inspelning.

15 mars: Sköna insekter på väg – men ack så oönskade!
Talare: Åke Lindelöw, institutionen för ekologi, SLU.

Länk till inspelning.

29 mars: Skogsdöd och sjöförsurning – var kalkningen rätt väg att gå? Talare: Rektor Peter Högberg och vicerektor Kevin Bishop, SLU.
Moderator: Hjalmar Laudon, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Länk till inspelning.

12 april: När skogen brinner – vad händer då? Från brandbekämpning till naturvård.
Talare: Anders Granström, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU och Birgitta Boström, skogsförvaltare vid SCA.
Moderator: Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU.

Länk till inspelning.

12 april: Forestry, sustainable development and everything.
Talare: Peter Holmgren, Director-General vid Center for International Forestry Research (CIFOR). Extrainsatt föredrag. (Föredraget hålls på engelska.)

Länk till inspelning.

26 april: Klimatpolitik i det lilla och det stora: ett föredrag om varför bättre vedspisar i Afrika kan vara en mer effektiv klimatåtgärd än flygförbud. Talare: Bengt Kriström, institutionen för skogsekonomi, SLU.

Länk till inspelning.

GDPR-information

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktperson för denna behandling är Pernilla Christensen, vicedekan vid fakulteten för skogsvetenskap och med ansvar för föredragsserien.

Vi direktsänder och tillgängliggör föredrag samt efterföljande frågestund ur föredragsserien Värt att veta på internet för att sprida information om SLU:s verksamheter till SLU:s anställda, studenter, allmänhet m.fl.

De personuppgifter som vi samlar in är när en besökare vid ett föredrag ställer en fråga till föredragshållaren. Denna fråga hörs i direktsändningen och sedan också på den film som tillgängliggörs på webben (på Youtube i 2 år). Under föredragets gång kan även fotografering av scen och eventuellt publik förekomma. Detta för att kunna dokumentera och informera om föredragsserien.

Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Fullständig information om behandlingen av personuppgifter återfinns här:
GDPR-information för föredragsserien Värt att veta (Pdf).