CV page

Anneli Lundkvist

Anneli Lundkvist
Anneli Lundkvist is an expert on plant production, especially on weed control.

Presentation

Samordnare vid SLU Fältforsk, som är ett kontakt- och samarbetsorgan mellan SLU och externa intressenter för fältförsöksverksamhet inom jordbruksområdet. Ansvarar för att (i) leda arbetet med att utveckla och anpassa metoder, tekniker och standarder i fältforskningen, (ii) kommunicera med intressenterna i fältförsöksverksamheten och (ii) bistå med kunskapsförsörjning. Arbetet görs tillsammans med databasansvarig och statistiker vid FältForsks stab.

Koordinator för de långliggande försöken vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten). De långliggande försöken används för att studera hur växtföljder och odlingsåtgärder inom jordbruket påverkar på sikt.

Forskare inom ogräsbiologi och ogräsreglering. Studerar biologi och reglering av ett- och fleråriga ogräs, främst åkertistel, åkermolke och kvickrot.

Teaching

Undervisning i grundläggande kurser om bl.a. biologin hos fleråriga ogräs och mekanisk ogräsbekämpning. Handledare för kandidat- och mastersarbeten i växtodlingslära.

Research

Forskning om ogräsbiologi och ogräsreglering i ett och fleråriga grödor. Studier av biologi och reglering av ett- och fleråriga ogräs, främst åkertistel, åkermolke och kvickrot.

Pågående forskningsprojekt:

- Bekämpning av fleråriga ogräs. Är vi för sent ute när vi bekämpar dem? (SLU EkoForsk)
- Crop diversification and weeds – PRODIVA (EU Core Organic Plus, Formas)
- Innovationer för hållbar växtodling. Delprojekt: Nya tekniker för hållbar ogräsbekämpning (EU/Interreg ÖKS, Västra Götalandsregionen).
- Rotskjærer. Innovativ teknologi for ugrasbekjempelse (Norges forskningsråd)
- Optimal placering när det gäller kväveeffektivitet, ogräs och avkastning (SLU EkoForsk)
- Integrerad bekämpning av annuella ogräs genom radhackning och radsprutning i ettåriga grödor (Jordbruksverket och Svensk raps)
- Nya användningsområden för ogrässkäraren (SLU EkoForsk)

Cooperation

Min huvuduppgift som samordnare vid SLU Fältforsk är att bedriva samverkan om fältförsöksverksamhet inom jordbruksområdet.

Samverkan sker med forskare vid SLU och med externa intressenter som Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, KWS, Lantmännen, LRF, Scandinavian Seed, Svensk Raps, Stiftelsen lantbruksforskning, Svenskt Växtskydd, Yara m.fl.

Background

Agronom mark/växt-inriktning 1989

Agronomie doktor 1997

Docent i växtodlingslära 2009

Supervision

Huvudhandledare för doktoranderna Saghi Anbari (Anbari, 2015) och Varwi Jacob Tavaziva (Tavaziva, 2017). Biträdande handledare för doktoranderna Stina Edelfeldt (Edelfeldt, 2015) och Monika Welc (Welc, 2017).

Selected publications

Lärobok

Lundkvist A. 2014. Ogräskontroll på åkermark. Tredje reviderade upplagan. Jordbruksverket, Jönköping. 120 sidor. ISBN 9188264-38-6.

 

Bokkapitel

Verwijst, T., Lundkvist, A., Edelfeldt, S. & Albertsson, J. 2013. Development of Sustainable Willow Short-rotation Forestry in Northern Europe. In: ‘Biomass Now - Sustainable Growth and Use’. Ed. M. D. Matovic. InTech, Rijeka, Croatia. ISBN: 978-953-51-1105-4. 19 pp.

Lundkvist A., Verwijst T. 2011. Weed Biology and Weed Management in Organic Farming. In: Research in Organic Farming. InTech Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, pp. 157-186. ISBN: 978-953-307-381-1.

 

Tidningsartiklar

Delin, S., Engström, L., Lundkvist, A. 2018. Ökad effekt av ekopellets. Försök med radmyllning. Arvensis 3, 22-25.

Lundkvist, A., TS Nilsson, A., Delin, S., Verwijst, T., Gilbertsson, M., Johansson, T., Algerbo, P-A. 2018. Ny radhackningsteknik för mindre radavstånd. Arvensis 3, 12-13.

Lundkvist, A., Verwijst, T., Nilsson ATS., Algerbo, P-A., Gilbertsson, M., Ståhl, P. Hansson, D., Stenberg, M. 2016. Radsprutning och hackning. Arvensis 2, s. 28-29.

Lundkvist, A., Nilsson, A.T.S. & Hallqvist, H. 2013. Lovande resultat för integrerad ogräsbekämpning i raps. Svensk frötidning 6, 14-15.

 

Artiklar i internationella tidskrifter

Delin S, Engström L, Lundkvist A. 2018. Optimal placement of meat bone meal pellets to spring oats. Frontiers in Sustainable Food System 2:27. DOI: 10.3389/fsufs.2018.00027.

Edelfeldt S, Lundkvist A, Forkman J, Verwijst T. 2018. Effects of cutting traits and competition on performance and size hierarchy development over two cutting cycles in willow. Biomass and Bioenergy 108, 66–73.

Verwijst T, Tavaziva VJ, Lundkvist A. 2018. Assessment of the compensation point of Cirsium arvense and effects of competition, root weight and burial depth on below-ground dry weight – leaf stage trajectories. Weed Research 58, 292–303.

Welc M, Lundkvist A, Verwijst, T. 2018. Effects of propagule phenology (non-dormant versus dormant) and planting system (vertical versus horizontal) on growth performance of willow clones grown under different weeding regimes. BioEnergy Research 11, 703–714.

Verwijst, T., Tavaziva, VJ, Lundkvist, A, 2017. Effects of selective cutting and herbicide use in spring barley on seed production of Cirsium arvense. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science 67, 562–570.

Welc M., Lundkvist A. & Verwijst T. 2017. Effects of cutting phenology (non-dormant versus dormant) on early growth performance of three willow clones grown under different weed treatments and planting dates. BioEnergy Research 10, 1094–1104.

Welc M., Lundkvist A., Nordh N-E. & Verwijst, T. 2017. Weed community trajectories in cereal and willow cultivations after termination of a willow short rotation coppice. Agronomy Research 15, 1795-1814.

Anbari S, Lundkvist A, Forkman J, Verwijst T. 2016. Effects of root fragmentation on generative reproduction of Sonchus arvensis. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science 66, 391–398.

Anbari S, Lundkvist A, Forkman J, Verwijst T. 2016. Population dynamics and nitrogen allocation of Sonchus arvensis L. in relation to initial root size. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science 66, 75–84.

Edelfeldt S, Lundkvist A, Forkman J, Verwijst T. 2016. Establishment and early growth of willow at different levels of weed competition and nitrogen fertilization. BioEnergy Research 9, 763–772.

Torssell B, Eckersten H, Lundkvist A, Verwijst T. 2016. Modelling Sonchus arvensis root biomass allocation to below-ground shoot and fine root growth. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil and Plant Science 66, 476–482.

Edelfeldt, S., Lundkvist, A., Forkman, J., Verwijst, T. 2015. Effects of cutting length, orientation and planting depth on early willow shoot establishment. BioEnergy Research 8, 796–806.

Torssell, B., Eckersten, H., Anbari, S., Lundkvist, A., Verwijst, T. 2015. Modelling below-ground shoot elongation and emergence time of Sonchus arvensis shoots. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil and Plant Science 65, 582–588.

Nilsson A, Lundkvist A, Verwijst T, Gilbertsson M, Algerbo P-A, Hansson D, Andersson A, Stahl P, Stenberg M. 2014. Integrated control of annual weeds by interrow hoeing and intra-row herbicide treatment in spring oilseed rape. Julius-Kühn-Archiv 443, 746–750.

Edelfeldt, S., Verwijst, T., Lundkvist, A. & Forkman, J. 2013. Effects of mechanical planting on establishment and early growth of willow. Biomass and Bioenergy 55, 234–242.

Verwijst, T., Eckersten, H., Anbari, S., Lundkvist, A. & Torssell, B. 2013. Weight loss in overwintering below-ground parts of Sonchus arvensis under current and temperature-elevated climate scenarios in Sweden. Weed Research 53, 21–29.

Verwijst, T., Lundkvist, A., Edelfeldt, S. & Albertsson, J. 2013. Development of Sustainable Willow Short-rotation Forestry in Northern Europe. In: ‘Biomass Now - Sustainable Growth and Use’. Ed. M. D. Matovic. InTech, Rijeka, Croatia. ISBN: 978-953-51-1105-4. 19 pp.

Verwijst, T., Lundkvist, A., Edelfeldt, S., Forkman, J. & Nordh, N-E. 2012. Effects of clone and cutting traits on shoot emergence and early growth of willow. Biomass and Bioenergy 37, 257–264.              

Anbari, S., Lundkvist, A. & Verwijst, T. 2011. Sprouting and shoot development of Sonchus arvensis in relation to initial root size. Weed Research 51, 142–150. DOI: 10.1111/j.1365-3180.2010.00837.

Eckersten, H., Lundkvist, A., Torssell, B. & Verwijst, 2011. Modelling species competition in mixtures of perennial sow-thistle and spring barley based on shoot radiation use efficiency. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B – Soil and Plant Science 61, 739-746.

Lundkvist A., Verwijst T. 2011. Weed Biology and Weed Management in Organic Farming. In: Research in Organic Farming. InTech Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, pp. 157-186. ISBN: 978-953-307-381-1.


Contact

Senior Lecturer at the Department of Crop Production Ecology; Fältforsk field research unit
Telephone: +4618672712, +46703443977
Postal address:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Visiting address: Ulls väg 16, Uppsala