Jump to main content

Programmes & courses

SLU offers a wide range of Bachelor’s, Master’s and doctoral programmes as well as a variety of freestanding courses in a number of exciting subject areas.

Bachelor's programmes taught in English

 • Forest and Landscape

  Would you like to be able to influence the future development of forests and landscapes? Then look no further - this is the Bachelor's degree for you.

Master's programmes

 • Agricultural Economics and Management

  Would you like to work with economic aspects of agriculture, food production and natural resources? Then this is the right Master’s programme for you.
 • Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

  Would you like to study towards a double Master’s degree from two renowned European universities, and specialise in economics and policy analysis? Then this is the right programme for you.
 • Agroecology

  Picture of some cows on pasture. Fields in the background. Would you like to address complex issues related to the sustainability of food production? Then this is the right Master’s programme for you.
 • Animal Science

  Are you interested in animals and would you like to contribute to sustainable development in animal husbandry? Then this is the Master's programme for you.
 • Conservation and Management of Fish and Wildlife

  Would you like to contribute to the sustainable conservation and management of the world’s fish and wildlife resources? This Master’s programme will prepare you for a career in both the public and private sector.
 • EnvEuro

  This programme is perfect if you would like a European double Master’s degree focusing on the relationships between natural resource uses in Europe and their effects on the environment and society.
 • Environmental Communication and Management

  This Master’s degree will help you understand and work with various communication processes in environmental and natural resource management.
 • Environmental Economics and Management

  Would you like a career working with environmental issues in national and international businesses? Then this is the right Master’s programme for you.
 • Euroforester

  This programme is a top choice for you who are open minded and wish to get profound understanding in forest management, ecology, planning and policy that goes beyond certain national traditions.
 • Food and Landscape

  Help create future sustainable perspectives on food by learning about the relation between food, people and places.
 • Forest and Business Management

  Are you looking for a business education focused on forestry and sustainability? Do you want to explore the vital role of forests, gain expertise in the entire value chain, and open doors to a career in forestry? If so, then this Master’s programme is right for you.
 • Forest Bioeconomy

  Picture of green fresh spruce sprigs. Do you want to explore the forest's key role in a sustainable bioeconomy? Gain expert knowledge about the forest industry and its sustainability potential. The master's programme in forest bioeconomy opens doors to careers in forestry, consulting, and more.
 • Forest Ecology and Sustainable Management

  The picture shows a student in the forest, squatting and taking notes on a paper. Do you want to study Forest Management, rooted in ecological principles and focused on sustainability in the midst of global climate change? Then this is the right program for you. Come and get your degree from the university ranked number 1 in forestry science.
 • Horticultural Science

  Would you like to work with plants while influencing and participating in future sustainable production and cultivation of horticultural crops? Then this is the right Master’s programme for you.
 • Industrial Wood Supply Management

  Forest with machine This Master’s programme prepares you for managing the wood supply chain from forest to industry. It provides hands-on training, theoretical analysis and insight from leading sector experts for both on-site and digital management of raw materials and operations for sustainable bio-based industries.
 • Landscape Architecture

  Study for your Master’s degree at one of Europe’s major universities for landscape architecture, design, planning and governance.
 • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

  Would you like to expand your knowledge and skills in the field of landscape architecture's larger-scale developments? Then this is the right Master’s programme for you.
 • Outdoor Environments for Health and Well-being

  During this distance-based Master’s programme, you will learn about how everyday outdoor environments can promote development, health and well-being.
 • Plant Biology for Sustainable Production

  A unique Master’s programme covering essential knowledge about how plants work, their genetics and interaction with the environment.
 • Rural Development and Natural Resource Management

  Women harvesting at tea plantation. Would you like to make an impact on climate change by learning more about rural development and natural resource issues? Then this is the right Master’s programme for you.
 • Soil, Water and Environment

  Two pairs of hands are holding tree seedlings to be planted. In the background, houses can be seen. Soil, water and the environment are of major concern at all levels of society. This unique Master’s programme prepares you for a future career as a soil and water expert.
 • Sustainable Development

  Do you want to gain the knowledge and skills required to deal with complex sustainable development challenges? Then this is the perfect programme for you.
 • Sustainable Food Systems

  This Master’s programme is ideal if your goal is to become an expert in sustainable food systems and strive to take on challenges throughout the food chain.

Bachelor's programmes taught in Swedish

 • Agrar ekonomi

  Picture of a green field. Vill du bli agronom? Är du intresserad av lantbruk och livsmedel utifrån national- och företagsekonomiska perspektiv? Har du ett stort samhällsintresse? Välkommen till en ekonomiutbildning med fokus på lantbruk, naturresurser och livsmedelskedjan.
 • Basår/Bastermin

  Välj mellan en Naturvetenskaplig bastermin som ger behörighet till ett flertal program eller ett Skogligt basår för blivande skogsmästare.
 • Biologi och miljövetenskap

  Picture of students studying plants during an excursion. Utbilda dig till biolog eller miljövetare och arbeta för en hållbar värld. Du får kunskaper som gör att du kan lösa angelägna miljöproblem och bidra till att bevara en biologisk mångfald.
 • Civilingenjör i energisystem

  Om du vill vara med och utveckla framtidens energilösningar ska du läsa till civilingenjör i energisystem. Du får kunskaper i långsiktig hållbar energiteknik så att du kan bidra nationellt och internationellt.
 • Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

  Bli en modern och nytänkande civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Du får kunskap i att utveckla, kvantitativt bedöma och använda helhetslösningar som kan minimera belastningen på miljön.
 • Djur och hållbarhet

  A picture of a student and a pig Intresset kring mat och produktionen av mat bara ökar. Friska mjölkkor, hållbar äggproduktion, och klimatanpassad fiskodling är exempel på viktiga inslag i vår svenska matförsörjning.
 • Djursjukskötare

  Brinner du för djursjukvård? Den moderna djursjukvården är avancerad och som djursjukskötare har du ett utmanande arbete. Du ansvarar för omvårdnaden om djuren och kontakten med djurägarna, så yrket kräver inte bara känsla för djur utan också för människor.
 • Ekonomi - hållbar utveckling

  Picture of solar panels on a field. Läs till ekonom med inriktning på miljö och naturresurser. Du får eftertraktad kunskap om samband mellan näringsliv, samhälle och miljö och kan göra insatser för hållbarhet och livskvalitet.
 • Etologi och djurskydd

  Picture of a woman with a cat sitting on her shoulder. Är du intresserad av djurs beteende och behov? Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. Du får kunskaper för att kunna arbeta för djurens bästa.
 • Hippolog

  Picture of a brown horse, closeup of the head and eye.. Bli hippolog och skaffa dig en framtid i en växande bransch. Du får kunskaper om allt från hästens biologi till pedagogik och företagsekonomi samtidigt som du utvecklar dina praktiska färdigheter. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången.
 • Landskapsarkitekt - Alnarp

  Om du vill formge hållbara och användbara parker och landskap ska du bli landskapsarkitekt. Du får kunskaper som ger dig en nyckelroll i utformningen av framtidens samhälle.
 • Landskapsarkitekt - Uppsala

  Om du vill formge hållbara och användbara parker och landskap ska du bli landskapsarkitekt. Du får kunskaper som ger dig en nyckelroll i utformningen av framtidens samhälle.
 • Landskapsingenjör - Alnarp

  Läs till landskapsingenjör om du vill planera, bygga eller sköta om vår gemensamma utemiljö på ett hållbart sätt. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, bostadsmiljöer, kyrkogårdar och lekmiljöer.
 • Landskapsingenjör - Uppsala

  Läs till landskapsingenjör om du vill planera, bygga eller sköta om vår gemensamma utemiljö på ett hållbart sätt. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, bostadsmiljöer, kyrkogårdar och lekmiljöer.
 • Lantmästare

  Vill du lära dig helheten inom teknikintensiva och energieffektiva lantbruks- och livsmedelsföretag? Lantmästare är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden, för sina breda kunskaper om resurser och metoder för lantbruk, företagsekonomi, arbetsledning, marknad och samspel med miljö och samhälle.
 • Livsmedelsprogrammet

  Hur är maten sammansatt och vad gör den nyttig? Påverkas produktkvalitén av hur råvaran hanteras och hur vi tillverkar livsmedlen? Hur bedömer man om maten är skadlig? Läs livsmedelsprogrammet och bli expert på säker mat.
 • Politices kandidat – hållbar utveckling

  A girl is standing against a bulletin board with pictures on it, and the words law, economics, political science, statistics and sustainable development . Vill du bidra till hållbara lösningar på samhällsproblem? Vill du förstå hur politik och ekonomi kan stödja hållbar utveckling? Då är politices kandidat rätt utbildning för dig.
 • Samhällsutveckling - landsbygd

  Picture of a small village surrounded by farmland. Hur ser landsbygdens roll ut i samhället? Hur kan den utvecklas, och hur fungerar samspelet mellan stad och land? Programmet Samhällsutveckling landsbygd passar dig som vill bidra till en positiv samhällsutveckling, med specialisering på frågor som rör landsbygden.
 • Skogsekonomi

  The picture shows two students standing in a modern wooden building. Vill du arbeta i en av Sveriges största branscher? Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen.
 • Skogsmästare

  Utveckla vår största förnybara naturresurs. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt.
 • Skogsvetarprogrammet

  Vill du bidra till att skogens mångfald bevaras samtidigt som den ger förnybara produkter? Du som är naturvetenskapligt intresserad får gedigen kunskap om hur skogen bidrar till en hållbar framtid, både som ekosystem och naturresurs.
 • Trädgårdsingenjör - design

  Läs till trädgårdsingenjör med designinriktning. Du kan använda ditt intresse för form och design till att skapa gröna miljöer som främjar människors hälsa och välbefinnande, bidrar till ekosystemtjänster och en hållbar framtid.
 • Trädgårdsingenjör - odling

  Vill du ansvara för professionell och hållbar odling av närproducerad mat eller växter för gröna miljöer? Då ska du bli trädgårdsingenjör.
 • Växtodlingsprogrammet

  Picture of green ears of wheat on a field. Vill du vara med och påverka framtidens livsmedelsförsörjning? Växtodlingsprogrammet ger dig kunskap om odling av jordbruksgrödor och om vad som krävs för att producera livsmedel på ett hållbart sätt. Programmet leder till en kandidatexamen i biologi och är även grunden för att bli mark/växtagronom.
 • Veterinär

  A veterinary student performing surgery in an operation room. The student is surrounded by a surgery team. Bli veterinär och arbeta med att förebygga och behandla sjukdomar hos djur. Bli kunnig inom frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd och hållbar tillgång till säkra livsmedel.

Doctoral education

Learn more about becoming a doctoral student at SLU.

Study and career guidance

Ask us about: courses or programmes, which education that suits you and how to reach your future goals, your study environment and get support in your career choises.

Do you have questions about the university or our programmes? Maybe you can find your answers here. FAQ: Frequently asked questions about studies

E-mail
studyguidance@slu.se

Telephone
+46 (0)18 67 28 00 

Telephone hours
Monday 10-12
Tuesday 10-12
Thursday 13-15 

Published: 23 January 2024 - Page editor: study@slu.se
Loading…