Jump to main content

Bachelor's programmes

SLU offers one international Bachelor’s programme, Forest and Landscape. The application period for international students is from mid-October 2024 to mid-January 2025 for studies starting in the autumn semester of 2025.

Bachelor's programmes taught in English

 • Forest and Landscape

  Would you like to be able to influence the future development of forests and landscapes? Then look no further - this is the Bachelor's degree for you.

Bachelor's programmes taught in Swedish

 • Agrar ekonomi

  Picture of a green field. Vill du bli agronom? Är du intresserad av lantbruk och livsmedel utifrån national- och företagsekonomiska perspektiv? Har du ett stort samhällsintresse? Välkommen till en ekonomiutbildning med fokus på lantbruk, naturresurser och livsmedelskedjan.
 • Basår/Bastermin

  Välj mellan en Naturvetenskaplig bastermin som ger behörighet till ett flertal program eller ett Skogligt basår för blivande skogsmästare.
 • Biologi och miljövetenskap

  Picture of students studying plants during an excursion. Utbilda dig till biolog eller miljövetare och arbeta för en hållbar värld. Du får kunskaper som gör att du kan lösa angelägna miljöproblem och bidra till att bevara en biologisk mångfald.
 • Civilingenjör i energisystem

  Om du vill vara med och utveckla framtidens energilösningar ska du läsa till civilingenjör i energisystem. Du får kunskaper i långsiktig hållbar energiteknik så att du kan bidra nationellt och internationellt.
 • Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

  Bli en modern och nytänkande civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Du får kunskap i att utveckla, kvantitativt bedöma och använda helhetslösningar som kan minimera belastningen på miljön.
 • Djur och hållbarhet

  A picture of a student and a pig Intresset kring mat och produktionen av mat bara ökar. Friska mjölkkor, hållbar äggproduktion, och klimatanpassad fiskodling är exempel på viktiga inslag i vår svenska matförsörjning.
 • Djursjukskötare

  Brinner du för djursjukvård? Den moderna djursjukvården är avancerad och som djursjukskötare har du ett utmanande arbete. Du ansvarar för omvårdnaden om djuren och kontakten med djurägarna, så yrket kräver inte bara känsla för djur utan också för människor.
 • Ekonomi - hållbar utveckling

  Picture of solar panels on a field. Läs till ekonom med inriktning på miljö och naturresurser. Du får eftertraktad kunskap om samband mellan näringsliv, samhälle och miljö och kan göra insatser för hållbarhet och livskvalitet.
 • Etologi och djurskydd

  Picture of a woman with a cat sitting on her shoulder. Är du intresserad av djurs beteende och behov? Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. Du får kunskaper för att kunna arbeta för djurens bästa.
 • Hippolog

  Picture of a brown horse, closeup of the head and eye.. Bli hippolog och skaffa dig en framtid i en växande bransch. Du får kunskaper om allt från hästens biologi till pedagogik och företagsekonomi samtidigt som du utvecklar dina praktiska färdigheter. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången.
 • Landskapsarkitekt - Alnarp

  Om du vill formge hållbara och användbara parker och landskap ska du bli landskapsarkitekt. Du får kunskaper som ger dig en nyckelroll i utformningen av framtidens samhälle.
 • Landskapsarkitekt - Uppsala

  Om du vill formge hållbara och användbara parker och landskap ska du bli landskapsarkitekt. Du får kunskaper som ger dig en nyckelroll i utformningen av framtidens samhälle.
 • Landskapsingenjör - Alnarp

  Läs till landskapsingenjör om du vill planera, bygga eller sköta om vår gemensamma utemiljö på ett hållbart sätt. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, bostadsmiljöer, kyrkogårdar och lekmiljöer.
 • Landskapsingenjör - Uppsala

  Läs till landskapsingenjör om du vill planera, bygga eller sköta om vår gemensamma utemiljö på ett hållbart sätt. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, bostadsmiljöer, kyrkogårdar och lekmiljöer.
 • Lantmästare

  Vill du lära dig helheten inom teknikintensiva och energieffektiva lantbruks- och livsmedelsföretag? Lantmästare är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden, för sina breda kunskaper om resurser och metoder för lantbruk, företagsekonomi, arbetsledning, marknad och samspel med miljö och samhälle.
 • Livsmedelsprogrammet

  Hur är maten sammansatt och vad gör den nyttig? Påverkas produktkvalitén av hur råvaran hanteras och hur vi tillverkar livsmedlen? Hur bedömer man om maten är skadlig? Läs livsmedelsprogrammet och bli expert på säker mat.
 • Politices kandidat – hållbar utveckling

  A girl is standing against a bulletin board with pictures on it, and the words law, economics, political science, statistics and sustainable development . Vill du bidra till hållbara lösningar på samhällsproblem? Vill du förstå hur politik och ekonomi kan stödja hållbar utveckling? Då är politices kandidat rätt utbildning för dig.
 • Samhällsutveckling - landsbygd

  Picture of a small village surrounded by farmland. Hur ser landsbygdens roll ut i samhället? Hur kan den utvecklas, och hur fungerar samspelet mellan stad och land? Programmet Samhällsutveckling landsbygd passar dig som vill bidra till en positiv samhällsutveckling, med specialisering på frågor som rör landsbygden.
 • Skogsekonomi

  The picture shows two students standing in a modern wooden building. Vill du arbeta i en av Sveriges största branscher? Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen.
 • Skogsmästare

  Utveckla vår största förnybara naturresurs. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt.
 • Skogsvetarprogrammet

  Vill du bidra till att skogens mångfald bevaras samtidigt som den ger förnybara produkter? Du som är naturvetenskapligt intresserad får gedigen kunskap om hur skogen bidrar till en hållbar framtid, både som ekosystem och naturresurs.
 • Trädgårdsingenjör - design

  Läs till trädgårdsingenjör med designinriktning. Du kan använda ditt intresse för form och design till att skapa gröna miljöer som främjar människors hälsa och välbefinnande, bidrar till ekosystemtjänster och en hållbar framtid.
 • Trädgårdsingenjör - odling

  Vill du ansvara för professionell och hållbar odling av närproducerad mat eller växter för gröna miljöer? Då ska du bli trädgårdsingenjör.
 • Växtodlingsprogrammet

  Picture of green ears of wheat on a field. Vill du vara med och påverka framtidens livsmedelsförsörjning? Växtodlingsprogrammet ger dig kunskap om odling av jordbruksgrödor och om vad som krävs för att producera livsmedel på ett hållbart sätt. Programmet leder till en kandidatexamen i biologi och är även grunden för att bli mark/växtagronom.
 • Veterinär

  A veterinary student performing surgery in an operation room. The student is surrounded by a surgery team. Bli veterinär och arbeta med att förebygga och behandla sjukdomar hos djur. Bli kunnig inom frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd och hållbar tillgång till säkra livsmedel.
Published: 23 May 2024 - Page editor: study@slu.se
Loading…