Sveriges lantbruksuniversitet

Search employee


Number of search results: 1
Susanna Bergström
Susanna Bergström
Communications Officer at the Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Telephone: +46907868299
E-mail: susanna.bergstrom@slu.se

Postal address:
Inst för vilt, fisk och miljö

901 83 UMEÅ
Visiting address: Skogsmarksgränd , UmeåLoading…