Jump to main content
Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Ekoforsk

SLU coordinates a programme for field research projects within organic agriculture and horticulture called 'SLU Ekoforsk'. The aim is to improve the knowledge base for the development of crop cultivation, animal husbandry and the production of fruit, berries and vegetables. 

 


Det finns 1 sidor som är taggade med Ekoforsk:

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och

Loading…