New search
BI1256

Field course in crop production

The course is to a large extent based on exercises in the field. At study visits at experimental and ordinary farms cultivation technique and crop sequences with special focus on cultivation measures during spring and early summer will be discussed. During field exercises, winter survival, establishment, development, growth and occurrence of weeds and pests are studied as well as the importance of crop sequences . Field trials are used for studies of experimental technique. The exercises include determination of cultivated plants, weeds, pests and their natural enemies as well as field and lab studies of developmental stages of cultivated plants. In lectures, connections between observations made in the field and scientific theory are discussed.


Compulsory components


Exercises, laboratory sessions, seminars and study visits are compulsory components.


Information from the course leader

Välkommen till Fältkurs i växtproduktion!

Kursens syfte är framförallt att ge en bild av de faktorer som påverkar och begränsar växtodling. I kursen lägger vi stor vikt vid övningar i fält kopplade till etablering och utveckling. Vid besök på olika gårdar studerar vi växtodlingsåtgärder under vår och försommar. Under fältövningar studerar vi förutsättningarna för grödans uppkomst, etablering och tillväxt, samt förekomst av ogräs och växtskadegörare. Övningarna omfattar bestämning av kulturväxter och ogräs, växtskadegörare och naturliga fiender till skadeinsekter. I studenternas fältdagbok följs utvecklingen i olika grödor i ord och bild gruppvis och vi bekantar oss med fältförsöket som forskningsverktyg. På föreläsningar görs kopplingar mellan observationer i fält och växtbiologisk/ekologisk teori.

Kursen startar fredagen den 26 april kl. 08.15 och avslutas fredagen den 31 maj. Lägg märke till att denna kurs innehåller många obligatoriska moment och förutsätter att man är på plats.

Du uppmanas att skaffa den nya upplagan av boken Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor i ett klimat under förändring av Håkan Fogelfors (red.) (upplaga 2023) innan kursstart (se nedan). Övrig litteratur kommer att finnas på Canvas eller delas ut. Se vidare information under rubriken Litteraturlista (så småningom).

Hör gärna av dig om du har några funderingar! Vänligen meddela omedelbart om du har fått andra planer och inte kommer att gå kursen – avanmäl även i Ladok, tack!

Jag ser fram emot en spännande och givande kurs tillsammans i vårens vackraste tid!

Nilla Nilsdotter-Linde

070-662 74 05, Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se

******************

LITTERATUR

Boken Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor i ett klimat under förändring av Håkan Fogelfors (red.) är huvudlitteratur. Du rekommenderas att köpa den nyaste upplagan (2023) och bästa pris får du på Studentlitteratur, Vår mat - 9789144176055 | Studentlitteratur. Det är säkert en del av er som redan har den från Introkursen. Den kommer att användas även i kommande kurs i Växtproduktion för er som läser växtodlingsprogrammet. Övrig litteratur kommer att finnas på Canvas eller delas ut.

Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2024-05-26 and 2024-06-16

Additional course evaluations for BI1256

Academic year 2022/2023

Field course in crop production (BI1256-40050)

2023-04-28 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Field course in crop production (BI1256-40145)

2022-05-02 - 2022-06-05

Academic year 2020/2021

Field course in crop production (BI1256-40125)

2021-05-03 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Field course in crop production (BI1256-40089)

2020-05-01 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Field course in crop production (BI1256-40132)

2019-05-03 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Field course in crop production (BI1256-40001)

2018-04-23 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Field course in crop production (BI1256-40073)

2017-04-24 - 2017-06-04

Syllabus and other information

Litterature list

Boken Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors (red.) är huvudlitteratur. Det är säkert en del av er som redan har den från Introkursen. Den kommer att användas även i kommande kurs i Växtproduktion för er som är mark/växtstudenter. Övrig litteratur kommer att finnas på Canvas eller delas ut.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Crop Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Agricultural Science Biology Biology Agricultural science
Course code: BI1256 Application code: SLU-40185 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Crop Production Ecology Pace: 100%