Ny sökning
BI1256

Fältkurs i växtproduktion

Kursen baserar sig till stor del på övningar i fält. Vid studiebesök på försöksgård och andra gårdar diskuteras odlingsteknik och växtföljder, med speciellt fokus på växtodlingsåtgärder under vår och försommar. Under fältövningar studeras grödors övervintring, etablering, utveckling och tillväxt, förekomst av ogräs och växtskadegörare, samt betydelsen av växtföljder. Fältförsök utnyttjas för studier av försöksteknik. Övningarna omfattar bestämning av kulturväxternas och ogräsens groddplantor, växtskadegörare och dess naturliga fiender samt studier av kulturväxternas utvecklingsstadier i fält och på lab. I föreläsningar görs kopplingar mellan observationer i fält och vetenskaplig teori.


Obligatoriska moment


Övningar, laborationer, seminarier och studiebesök är obligatoriska moment.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1256

Läsåret 2022/2023

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40050)

2023-04-28 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40145)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40125)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40089)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40132)

2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40001)

2018-04-23 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40073)

2017-04-24 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Boken Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors (red.) är huvudlitteratur. Det är säkert en del av er som redan har den från Introkursen. Den kommer att användas även i kommande kurs i Växtproduktion för er som är mark/växtstudenter. Övrig litteratur kommer att finnas på Canvas eller delas ut.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1256 Anmälningskod: SLU-40185 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtproduktionsekologi Studietakt: 100%