New search
BI1143

Horticultural Production Systems

.

Information from the course leader

Kursintroduktion äger rum onsdagen den 20 mars kl. 09:15-10:00. Lokal meddelas senare.

Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2024-05-26 and 2024-06-16

Additional course evaluations for BI1143

Academic year 2022/2023

Horticultural Production Systems (BI1143-40144)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Horticultural Production Systems (BI1143-40065)

2022-03-24 - 2022-06-05

Academic year 2020/2021

Horticultural Production Systems (BI1143-40049)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Horticultural Production Systems (BI1143-40132)

2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Horticultural Production Systems (BI1143-40080)

2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Horticultural Production Systems (BI1143-40063)

2018-03-19 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Horticultural Production Systems (BI1143-40052)

2017-03-20 - 2017-06-04

Academic year 2015/2016

Horticultural Production Systems (BI1143-40143)

2016-03-21 - 2016-06-05

Academic year 2014/2015

Horticultural Production Systems (BI1143-40126)

2015-03-30 - 2015-06-07

Academic year 2013/2014

Horticultural Production Systems (BI1143-40114)

2014-03-31 - 2014-06-08

Academic year 2012/2013

Horticultural Production Systems (BI1143-40115)

2013-04-01 - 2013-06-09

Academic year 2011/2012

Horticultural Production Systems (BI1143-40124)

2012-03-26 - 2012-06-01

Academic year 2010/2011

Horticultural Production Systems (BI1143-40149)

2011-03-28 - 2011-06-03

Syllabus and other information

Litterature list

2024 Kurslitteratur

**Odlingssystemsavsnittet **

Litteratur från tidigare kurser främst Litteraturguide BI1053.

  • **Tahir, I. *(2014). Fruktodling och efterskördbehandling. *291 sidor. Jordbruksverkets webbutik. Kan laddas ner som PDF: https://pub.epsilon.slu.se/11870/ Sid. 75-89.

*****Alternativt *

  • Korsgaard, M., Lindhard Pedersen, H. (2007). Frugt og Bær. 304 sidor. Landbrugsforlaget. ISBN 978-87-7470-952-7.* *Sid. 50 – 71 och 95 -101.

Ogräsavsnittet** - **omfattar ogräsbiologi, kontrollmetoder och artbestämning

Växtskyddsavsnittet

  • Pettersson, M-L, Åkesson I. (2011). Trädgårdens växtskydd. Natur och kultur. ISBN 978-91-2713-070-8. *- *rekommenderas; nyttig för hemuppgiften

  • Nilsson, U. (red.) (2014). Växtskyddets grunder* https://pub.epsilon.slu.se/11944/7/nilsson_u_red_150225.pdf- användes i Växtskydd, grundkurs; bra som stöd*

  • Andersson, L. (red.) (2020). Bekämpning i yrkesmässig trädgårdsodling. Tillgänglig på www.jordbruksverket.se

  • Andersson, S. (2018). Nematoder som växtskadegörare. Atremi. ISBN 978-91-7527-214-6. Försäljning: Servicecenter, Alnarpsgården

- om du vill lära dig mer om nematoder

För alla avsnitten tillkommer:

  • Utdelat material samt presentationer (PDF) från föreläsningar

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Syllabus for Horticultural Management – Gardening and Horticultural Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Horticultural Science Biology Biology Horticultural science
Course code: BI1143 Application code: SLU-40102 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%