New search
BI1388

Animal husbandry, animal health and infectious disease control

Syftet med kursen är att ge en övergripande kunskap om djurhållning, djurhälsa och smittskydd hos djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur samt sport- och sällskapsdjur.

Information from the course leader

Uppdatering: Vi har fått till oss att den korta infon nedan om praktiken oroar- vi kommer se till att ni får ut mer info inom kort!

Hej!

Preliminärt schema för kursen finns här till höger. Vi vill poängtera att det är just ett preliminärt schema och att vissa moment kan behövas flyttas innan kursen drar igång. Vi försöker dock hålla det till ett minimum. :) Det som inte kommer flyttas är tisdageftermiddagar som PBL-tid, försöksdjursveckan och praktikveckan. Det mesta av kursen hålls på campus med vissa moment via Zoom.

Extra viktigt inför vårterminen är att vi har en vecka med försöksdjursvetenskap som ligger v.6 där det mesta är obligatoriskt hela veckan. Vi har också lagt vecka 10 som praktikvecka. Mer information om praktiken kommer ni få i ett välkomstbrev som skickas ut i januari. Praktiken ska i första hand göras med någon typ av produktionsdjur och ni ska själva hitta praktikplats. Börja gärna fundera redan nu över vilka kontakter ni har för olika typer av djurhållning. Ett tips är att prata med studenter som tidigare gått kursen och höra om deras praktikplatser. Ni får göra praktiken var ni vill i Sverige, så ett tips är också att kolla runt er hemstad om ni inte kommer från Uppsala.

Har ni frågor om kursen kan ni höra av er till oss via mail.

//Lisa och Lena

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1388-30011 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1388

Academic year 2022/2023

Animal husbandry, animal health and infectious disease control (BI1388-30143)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2021/2022

Animal husbandry, animal health and infectious disease control (BI1388-30004)

2022-01-17 - 2022-03-23

Syllabus and other information

Litterature list

Vi har ingen obligatorisk litteratur som måste köpas in på kursen. Under kursen kommer ni istället jobba mycket med att hitta den information ni behöver själva och vi kommer även jobba vidare med vetenskapliga artiklar som litteratur, både sådana ni får från oss och fortsätta träna på att hitta egna. Vi rekommenderar även att man har, eller har tillgång till, böckerna The ethology of domestic animals och Animal Welfare. Ni kommer också behöva använda er av svensk djurskyddslagstiftning.

Rekommenderad litteratur:

The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition. Författare: Per Jensen ISBN: 9781786391650 [The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition. ] (https://primo.slu.se/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma990019068820605121)

Animal Welfare, 3nd Edition Författare: Appleby, Olsson & Galindo ISBN: 9781786390202 [Animal Welfare, 3nd Edition] (https://slu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990019068930605121&context=L&vid=46SLUB_INST:SLUB_V1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=sv)

Djurskyddslagstiftning https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/veterinara-forfattningshandboken

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Ethology and Animal Welfare (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Animal Science Biology Biology Animal science
Course code: BI1388 Application code: SLU-30011 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Envrionment and Health Pace: 100%