New search
BI1403

Basic floristics and arthropod faunistics from a plant protection and nature conservation perspective

Do you want to know which plants and bugs you encounter in nature and in your local environment? Do you need to recognize plants and insects that are important for crops, or which can be affected by our use of the land and the landscape? This course is taught as a distance course at 50% pace and covers basic systematics and identification of plants and insects, which we will follow as the summer season progresses.

Knowledge about plants and animals is fundamental for understanding the functionality of natural environments and agricultural landscapes. This includes their general ecology as well as specific beneficial organisms, pests, and weeds that affect them. It includes the basics in systematics and identification of plants and arthropods, primarily insects, including some recognition of individual species and important groups. The course has a broad and general outlook, with a focus on organisms important for crop production and nature conservation, including organisms that constitute indicators by virture of their biology and general growth site preferences.

Teaching is almost entirely distance: literature studies, web-based lectures and recorded material, and practical self studies and supervision with feedback through your own digital photographic material. We use the Species Gateway and other web-based resources. We include several opportunities for (partly compulsory) instructor-led excursions and microscope exercises on site, with collected materials

Välkomna till kursen i Floristik och Faunistik. Försök registrera er så snart som möjligt på kursplattformen Canvas för att få del av material och information.

Kursen äger rum i Alnarp, Skåne på distans. Alla exkursioner och övningar äger rum i Skåne, men närvaro på plats är inte obligatorisk. Det går att genomföra kursen helt på distans också.

Om du inte har fått ett utskick via epost eller kommer åt Canvas för att få en länk til zoomföreläsningar så hör av dig till Mattias Larsson (mattias.larsson@slu.se)

Litteraturlista

Insekter-en fälthandbok

Douwes, Hall, Hansson, Sandhall

Boken är en nyckelbok till familjer med exempelbilder på familjerna, men tar er inte till art. Den kräver också att man har tillgång till en stereolupp. De visar dock bra exempelbilder från alla familjer (och hos bin till släkte). Originalet från 1997 är slutsålt hos förlaget sedan länge. Media-tryck på Lunds universitet har något nytryck eller faksimiltryck av den gamla insektsboken.

Boken kan beställas från Media-tryck via mail: SERVICE - Media-Tryck media-tryck@service.lu.se
Bokbestallningar bookorder@service.lu.se


Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer 2013

Krok, Almqvist, Jonsell, Jonsell

Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den tjugosjätte upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-08-22 and 2021-09-12

BI1403 Basic floristics and arthropod faunistics from a plant protection and nature conservation perspective, 7.5 Credits

Grundläggande floristik och leddjursfaunistik i ett växtskydds- och naturvårdsperspektiv

Syllabus approved

2021-02-11

Subjects

Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent of general entrance requirements for higher education studies.

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

The examination consists of written and practical exams as well as assignments. For a passed course, passed exams and assignments as well as participation in compulsory parts are required.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course is a stand-alone, distance course.

Responsible department

Department of Plant Protection Biology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biology field: Övriga biologikurser
Betyg 3 4 5
Generellt 60% av totalpoäng 75% av totalpoäng 90% av totalpoäng
Inlämningar uppgifter Artportalen, Ståndort, Indikator etc Godkäntnivå (inlämning av fullgjord uppgift) Endast betyget godkänd ges Endast betyget godkänd ges
Bestämningsövningar, Nyckling Godkäntnivå (demonstration av tillräckliga färdigheter) Endast betyget godkänd ges Endast betyget godkänd ges
Inlämningar dokumenterade observationer 60% av totala antalet observationskrav 75% av totala antalet observationskrav 90% av totala antalet observationskrav
Quiztester kravgrupper, andra kunskapsfrågor 60% av totala antalet poäng 75% av totala antalet poäng 90% av totala antalet poäng
Inlämningspoäng och quizpoäng slås samman för totalbetyg (% av totalen)
1) Insekter-en fälthandbok ("Obligatorisk")
Author: Douwes, Hall, Hansson, Sandhall
Comments: Boken är en nyckelbok till familjer med exempelbilder på familjerna, men tar er inte till art. Den kräver också att man har tillgång till en stereolupp. De visar dock bra exempelbilder från alla familjer (och hos bin till släkte). Originalet från 1997 är slutsålt hos förlaget sedan länge. Media-tryck på Lunds universitet har något nytryck eller faksimiltryck av den gamla insektsboken. Boken kan beställas från Media-tryck via mail: SERVICE - Media-Tryck media-tryck@service.lu.se Media-Tryck Bokbestallningar bookorder@service.lu.se
2) Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer 2013 ("Obligatorisk")
Author: Krok, Almqvist, Jonsell, Jonsell
Comments: Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den tjugosjätte upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology
Course code: BI1403 Application code: SLU-50091 Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Protection Biology Pace: 50%