New search
DO0128

Nutritional physiology and feed science

The aim of the course is to provide the student with basic knowledge in nutritional physiology, feedstuffs and feeding strategies for healthy horses, dogs, cats and to limited extent exotic pets.

Course evaluation

Additional course evaluations for DO0128

Academic year 2023/2024

Nutritional physiology and feed science (DO0128-20009)

2023-12-01 - 2024-01-14

Academic year 2022/2023

Nutritional physiology and feed science (DO0128-20129)

2022-12-02 - 2023-01-15

Syllabus and other information

Litterature list

Tyvärr finns det ingen enskild bok som täcker alla delar av kursens innehåll. Kursböckerna är därför två:

Kursböcker

Nutrition and Disease Management for Veterinary Technicians and Nurses, 2015, 2 ed. Wortinger, A & Burns K. ISBN: 9781118509272.

Boken finns som e-bok på följande länk: (observera att du måste vara inloggad som SLU-student för att få åtkomst till boken)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&
db=nlabk&AN=1016320

Den här boken omfattar kunskaper på grundläggande nivå för allmän näringslära samt för utfodring av hundar och katter.

Utfodringsrekommendationer för häst, Rapport 289, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, 2013. Länk till publikationen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring- vard/Verktyg/utfodringsrekommendationer-for-hast/

Den här rapporten omfattar det huvudsakliga kursinnehållet för häst.

Observera att det material som tillhandahålls via föreläsningar, övningar och andra moment i kursen också ingår i kurslitteraturen.

Ytterligare referenslitteratur

Kursböckerna är på grundläggande nivå, för den som önskar fördjupa sig ytterligare rekommenderas följande litteratur:

Animal nutrition, (länk till e-upplaga, fritt tillgänglig för SLU-studenter) McDonald, P. m.fl. 7.e upplagan.

Omfattande och djupgående bok som omfattar mer än vad kursen innehåller, använd den som referenslitteratur.

Canine and Feline Nutrition (länk till e-upplaga, fritt tillgänglig för SLU- studenter)

Case, Daristotle, Hayek and Raasch

ISBN: 978-0-323-8. Boken omfattar mer än vad kursen innehåller, men använd den som referenslitteratur.

Husdjur - ursprung, biologi och avel (Sid. 164-264) Björnhag, G. m.fl.

ISBN: 91-36-02594-1

Finns flera exemplar på biblioteket, kan vara svår att köpa då den har utgått från förlaget. Boken tar på ett grundläggande sätt upp digestionsfysiologi, fodervärdering etc på ett komparativt sätt mellan olika arter.

Hundmatboken Sallander, M. m.fl. ISBN: 9170552495

Nutrient Requirements of … (cats; dogs; horses;..)

Finns för många olika djurslag och utgör grunden för t ex svenska utfodringsrekommendationer.

http://site.ebrary.com/lib/slub/Top?layout=search&nosr=1&frm=smp.x&p00

=nutrient+requirements

Hästsverige

Bra hemsida med olika fördjupningsnivåer på informationen. Ni förväntas kunna minst nivån "vet mer" efter genomförd kurs. Använd gärna denna sida för att får en orienterande ingång till hästutfodring.

Equine Applied and Clinical Nutrition - Health, Welfare and Performance (länk till e-upplaga, fritt tillgänglig för SLU-studenter) Geor R, Harris P and Coenen M

ISBN: 978-0-7020-3422-0. Boken är mycket omfattande och innehåller mycket mer än kursens innehåll, men kan användas som “uppslagsverk” och referenslitteratur.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Veterinary Nursing programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19990 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Veterinary Nursing Veterinary Nursing
Course code: DO0128 Application code: SLU-20070 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Nutrition and Management Pace: 100%