New search
LB0086

Agricultural Science for business agronomists

Information from the course leader

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok 2023-01-02 till 2023-01-16. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LB0086-30114 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LB0086

Academic year 2021/2022

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-30210)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2020/2021

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40084)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40078)

2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40126)

2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40044)

2018-03-19 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40024)

2017-03-20 - 2017-06-04

Syllabus and other information

Syllabus

LB0086 Agricultural Science for business agronomists, 15.0 Credits

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer

Subjects

Agricultural Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Agricultural science 7.0 0002
Soil and plant sciences 2.0 0302
Rural development 2.0 0303
Animal science 2.0 0304
Food science 2.0 0305

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirementsBachelor’s level (G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and equivalent specific entry requirements according to field-specific entry requirements 3:

Mathematics C

Social studies A

Science B (or Fy A, Ke A, Bi A that replaces Na A+B)Or specific entry requirements according to field-specific entry requirements A3:

Mathematics 3 b or mathematics 3c

Science 2

Social Studies 1b or social studies 1a1 + 1a2

Objectives

The course intends to provide the students in the agronomist programme in business administration and economics knowledge of and an understanding of the agrarian sector with respect to the preconditions, functions and interaction with the surrounding society.On completion of the course, the student should be able to:- Describe at a general level biological and ecological preconditions for plant cultivation, and how these influence the plant cultivation at different locations and how different measures try to bridge geographical limitations.

- Recognise important cultivated plants, tasks, needs for machinery and their possible environmental impact within plant cultivation.

- Describe basic biological differences between different important production animals in the agriculture that influences what at a general level they are used to and which requirements are set on feeding and maintenance and ethical aspects on animal husbandry.

- Describe important practices in the animal husbandry at a general level.

- Describe at a general level the Swedish food industry and international actors and food labels.

- Be familiar with industrial processes and hygienic aspects in the food industry at a general level and with the requirements that they set on agriculture.

- Describe at a general level preconditions (social, cultural, economic) for rural development.

- Describe at a general level aspects of the history of the rural area (the landscape, historical resources)

-know and describe the most important institutions in Sweden for rural and agricultural policy.

Content

At lectures, seminars, project work and exercises, the economics of the agriculture is treated, resources, methods - including technology - for production of goods (production animals, plants, foodstuffs), and these products’ controlled breeding with a focus on Swedish conditions.

Formats and requirements for examination

The aim of the course is examined through written examination and approved participation in compulsory components.
- If a student has failed an examination, the examiner has the right to issue supplementary assignments. This applies if it is possible and there are grounds to do so.

- The examiner can provide an adapted assessment to students entitled to study support for students with disabilities following a decision by the university. Examiners may also issue an adapted examination or provide an alternative way for the students to take the exam.

- If this syllabus is withdrawn, SLU may introduce transitional provisions for examining students admitted based on this syllabus and who have not yet passed the course.

- For the assessment of an independent project (degree project), the examiner may also allow a student to add supplemental information after the deadline for submission. Read more in the Education Planning and Administration Handbook.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information


- The right to participate in teaching and/or supervision only applies for the course instance the student was admitted to and registered on.

- If there are special reasons, students are entitled to participate in components with compulsory attendance when the course is given again. Read more in the Education Planning and Administration Handbook.

Additional information

Costs for travels and food that can arise under study visit are taken by the students.

Responsible department

Department of Economics

Cooperating departments:

Department of Animal Nutrition and Management Department of Molecular Sciences Department of Urban and Rural Development Department of Crop Production Ecology

Further information

Determined by: PSR för agronomprogrammet - ekonomi

Litterature list

Litteratur i kursen LB0086 – vårterminen 2023

Mark och Växt 

Powerpointpresentationer från föreläsningarna kommer att användas som kurslitteratur.

Förslag på bok för den intresserade (ej obligatorisk kurslitteratur):

Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors, Studentlitteratur AB.

Förslag på material som kan användas som komplement från bransch- och rådgivningsorganisationer kommer att finnas på Canvas.

Husdjur 

Husdjursdelen i kursen täcks till viss del av föreläsningar och powerpointpresentationer från dessa. Nedan finns förslag på litteratur som kan användas som komplement.

Broschyrer djurskyddsbestämmelser. Relevanta är Fjäderfä, Får och get, Gris, Nötkreatur: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/djur-och-veterinarfragor/trycksaker9/djurskyddsbestammelser/index.html

Statistik om den svenska animalieproduktionens omfattning: https://jordbruksverket.se/download/18.78dd5d7d173e2fbbcda9888f/1597390149922/7_Kapitel%206_2020.pdf

Rapporter/artiklar som delvis beskriver de olika produktionssystemen

Värphöns:

https://stud.epsilon.slu.se/14084/1/Witthuhn_K_1804080.pdf

Slaktkyckling:

https://stud.epsilon.slu.se/16830/1/bengtsson-dm-210618.pdf

Grisar:

https://stud.epsilon.slu.se/13529/1/Hellqvist_J_180703.pdf

Nötkött:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141315000852#tbl1fnj

Mjölkkor:

https://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2019/04/mjolk-pa-gras-och-biprodukter-miljo-och-ekonomi-20190426_001.pdf

Länkar till viktig bransch/rådgivningsorganisationer m.m. där mer detaljerat material om produktionsgrenarna finns att tillgå på Canvas:

Livsmedelsvetenskap 

Föreläsningshandouts och material som föreläsarna lägger upp på Canvas kommer att användas istället för kurslitteratur.

Boken Livsmedelsvetenskap av Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl, Annica Nylander; ISBN 9789144095677. Boken är inte obligatorisk, men ett rekommenderat komplement. Köp andra upplagan.

Landsbygdsutveckling 

**Obligatorisk läsning **

Ekman, A. Utvecklingsbegreppet. I Ekman, A. Hansen, K. & Waldenström, C. (red.): Perspektiv på landsbygdsutveckling. Uppsala: SLU. Hittas på Canvas. (6 sid)

Hajdu, F. C. Eriksson, C. Waldenström, E. Westholm (2020). Sveriges förändrade lantbruk. Future Foods Reports 11. Uppsala: SLU – https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/slu-futurefood_rapport_11.pdf (50 sid)

**Litteraturförslag för fördjupning **

Introduktion till landsbygdsutveckling

Avsnittet ”Perspektiv på landsbygd” (s. 17-28) i C. Bygdell: Omsorgsfylld landsbygd: rumsliga perspektiv på åldrande och omsorg på den svenska landsbygden, Upplands fornminnesförenings tidskrift, Nr. 56. – https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:770264/FULLTEXT01.pdf (11 sidor)

*Genus i svenskt lantbruk *

Pettersson, K., Arora-Jonsson, S. (2009). Den osynliga entreprenören – Genus och företagande i de gröna näringarna. För Lantbrukarnas Riksförbunds Jämställdhetsakademi. Hittas på Canvas (68 sid)

Civilsamhället, lantbruket och landsbygden

Avsnittet “Civilsamhället och dess betydelse i samhället i stort” (sid 21-27) i Harding. (2012). Framtidens civilsamhälle. Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen. Hittas på Canvas (7 sid)

Avsnittet “LRF – en del av civilsamhället” (s. 15-21) i Cras, P., J. von Essen, M. Nordfeldt, P. Åberg (2022). Om Lantbrukarnas Riksförbund som folkrörelseorganisation - Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden. Hittas på Canvas. (8 sid)

Politiska styrmedel, lantbruket och landsbygden

Eriksson, C. (2016). Jordbrukspolitik. I D. Silander & M. Öhlén (red.) Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU. Stockholm: Santérus. Hittas på Canvas. (18 sid)

Röös, E. (2021). Policy brief - Styrning för hållbar matkonsumtion. SLU Future Food. Hittas på Canvas (4 sid)

Kapitlet “Vad är styrmedel?” (s. 9-12). I Trafikanalys. (2018). ABC om styrmedel. Hittas på Canvas (4 sid)

Livelihoods - försörjningsperspektivet

Hajdu, F. (2014). Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra och östra Afrika. I S. Hagberg & G. Körling (red.): Resurser och politik i Afrika, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, YMER, s. 69-85 – http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30233.1617/Hajdu_2014.pdf (15 sid)

*Samhällsvetenskaplig lantbruksforskning *

Kuns, B. (2021). A review of recent social science literature on Swedish farming: a research agenda for understanding current and future challenges. Uppsala: Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113110

Waldenström, C. (2018). Kap 8: Lantbrukets roll i framtidens landsbygder, s. 203. I Syssner, J. (red.) (2018). Nya visioner för landsbygden. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf (25 sid)

Ekonomi 

Artiklar, rapporter, och annat material som knyter an till föreläsningarna kommer att användas. Dessutom tillkommer artiklar och annan kompletterande litteratur från bransch- och rådgivningsorganisationer. Allt kursmaterial kommer att tillhandahållas på Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agricultural Business and Economics Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Agricultural Science
Course code: LB0086 Application code: SLU-30114 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 100%