New search
LB0092

Agricultural and rural history

Kursen är för dig som vill förstå hur och varför landsbygden i Sverige har förändrats i samband med urbaniseringen. Med den kunskapen blir det lättare att förstå vad som pågår idag och hur landsbygden skulle kunna utvecklas i framtiden.Vi tar avstamp i det tidiga 1800-talet och arbetar oss framåt genom 1900-talet med fokus på både landskap, människor och politik.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LB0092-20165 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LB0092

Academic year 2022/2023

Agricultural and rural history (LB0092-20058)

2022-11-01 - 2022-12-01

Academic year 2021/2022

Agricultural and rural history (LB0092-20129)

2021-11-02 - 2021-12-02

Academic year 2020/2021

Agricultural and rural history (LB0092-20128)

2020-11-02 - 2020-12-02

Academic year 2019/2020

Agricultural and rural history (LB0092-20067)

2019-11-01 - 2019-12-03

Academic year 2018/2019

Agricultural and rural history (LB0092-20104)

2018-11-05 - 2018-12-09

Academic year 2017/2018

Agricultural and rural history (LB0092-20022)

2017-10-30 - 2017-12-03

Syllabus and other information

Litterature list

Obligatorisk litteratur

**SOU-material (Jordbruksutredningar m. m. SOU = Statens OffentligaUtredningar) **

Du hittar dem lättast via libris.kb.se – de är digitaliserade.

  • SOU 1966: 30 A – Den framtida jordbrukspolitiken, sid. 11-13.
  • SOU 1977:17 – Översyn av jordbrukspolitiken. Läs sammanfattningen som börjar på sidan 17.

Band 3, 4 och 5 ur Det svenska jordbrukets historia

Det finns referensexemplar på biblioteket vid Ultuna och många bibliotek har böckerna i sinasamlingar. Verket finns även tillgängligt digitalt via Kungliga skogs- och lantbruksakademiensbibliotek (länkar finns på canvas).

Band 3: Gadd, Carl-Johan. 2000. Den agrara revolutionen, 1700-1870

*Obligatoriska *kapitel/sidor:

Kapitel 2. Jordbrukets utveckling s. 11-50

Kapitel 8. 1700-talets jordbruk och jordbrukslandskap s. 111-141

Kapitel 21 Bygemenskapen utsätts för prövningar s. 267-272

Kapitel 22. Storskiftet s. 273-282

Kapitel 23. Enskiftet och laga skifte s. 283-304.

Kapitel 24. Det nya odlingslandskapet s. 305-314

(tot. 124 sidor)

Sidorna 71 Ladda ner och 137 saknas på KSLA (tillgängliga via canvas).

Band 4: Morell, Mats. 2001. Jordbruket i industrisamhället: 1870-1945

*Obligatoriska *kapitel/sidor:

Kapitel 2. Från agrarland till industrination. 11-18

Kapitel 4. Bonden s. 21-29

Kapitel 6. Hushåll och arbetsfördelning s. 38-75

Kapitel 7. ”Flykten” från jordbruket s. 76-83

Kapitel 8. Det kommersiella jordbruket s. 84-108

Kapitel 10. Eget hem och egen torva s. 121-141

Kapitel 12. Från krig till krig – ett jordbruk i kris s. 157-188

Kapitel 14. Åker och äng s. 191-202

Kapitel 17. Jordbruksteknik och mekanisering s. 262-294

(tot. 187 sidor)

Band 5: Flygare, Irene & Mats Isacson, 2003, Jordbruket i välfärdssamhället:1945-2000

*Obligatoriska *kapitel/sidor:

Kapitel 2-5. Svenskt jordbruk under ett halvsekel mfl s. 11-57

Kapitel 7. Grödor och husdjur s. 71-107

Kapitel 11. Det kemiska jordbruket s. 211-224

Kapitel 13. Jordbrukspolitiken – ett klassiskt drama s. 227-257

(tot. 125)

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agricultural Business and Economics Rural Development - Societal Change Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Agricultural Science Rural Development
Course code: LB0092 Application code: SLU-20165 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%