New search
LK0272

Plant Technology

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap och kännedom om sambandet mellan växter, ståndort, funktion och skötsel. Deltagarna tränas i förmågan att beskriva och analysera befintliga grönytor inom stadens grönstruktur och det tätortsnära landskapet. Med detta menas bland annat en ökad kunskap kring växter och dess användning ur ett systeminriktat perspektiv där rätt växt för rätt situation är i fokus. Med utgångspunkt från detta tränas förmågan att föreslå förbättringar av befintliga planteringar och att implementera dessa kunskaper vid projektering, nyanläggning och skötsel. De miljöer som behandlas i kursen är: bostadsområdet, det offentliga rummet, kyrkogården och växtplatser i anslutning till vägar och andra infrastrukturanläggningar.

Information from the course leader

Hallå Alla

Ni hittar preliminärt schema här på SLUNIK och på Canvas - även om den omnämns som preliminärt så är det detta schema som kommer gälla i kursen med eventuellt få tillägg och ändringar.

Ni hittar övrig information kring betygskriterier och litteratur i kursen på Canvas

Varmt välkomna

/Henrik

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0272-40057 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0272

Academic year 2022/2023

Plant Technology (LK0272-40016)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Plant Technology (LK0272-40131)

2022-03-24 - 2022-06-05

Academic year 2020/2021

Plant Technology (LK0272-40033)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Plant Technology (LK0272-40056)

2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Plant Technology (LK0272-40013)

2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Plant Technology (LK0272-40087)

2018-03-19 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Plant Technology (LK0272-40116)

2017-03-20 - 2017-06-04

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Landscape Engineer Programme - Uppsala Syllabus for Horticultural Management - Garden Design (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Technology Landscape Architecture Landscape Architecture Technology
Course code: LK0272 Application code: SLU-40057 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 100%