New search
LK0357

Arboriculture

Huvudtemat för kursen är trädvård i teorin och i praktiken. Detta innebär att olika trädvårdsåtgärder diskuteras och analyseras. Du kommer att kunna göra rekommendationer gällande åtgärder som är lämpliga för träd på olika växtplatser och i olika åldersfaser. I kursen ingår, förutom föreläsningar och grupparbeten, utomhusundervisning i form av demonstrationer, undersökningar och praktiskt arbete. Du kommer även få göra trädinventeringar och riskvärderingar, både i grupp och på egen hand. När du gått denna kurs ska du kunna göra kvalificerade bedömningar över urbana träds vitalitet, skador, risk och åtgärdsbehov.

Information from the course leader

All information kring denna kurs hittar ni på kursens Canvas. Obs. uppdaterat schema.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0357-20078 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0357

Academic year 2022/2023

Arboriculture (LK0357-20017)

2022-11-01 - 2023-01-15

Academic year 2021/2022

Arboriculture (LK0357-20156)

2021-11-02 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Arboriculture (LK0357-20049)

2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Arboriculture (LK0357-20053)

2019-11-01 - 2020-01-19

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Landscape Architecture Biology Landscape Architecture Biology
Course code: LK0357 Application code: SLU-20078 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 100%