New search
LV0119

Food Technology with introduction to food control

The course is based on lectures, invited lecturers, group work, oral and written presentation of assignments


and self-study.


The course provides an introduction to:  • food production and food quality


food supervision and its role in the food chain  • literature and information search  • presentation technique, opposition and argumentation
The course deals with most food groups with regard to:  • Chemical composition and its effects on different properties of foods  • The most common processes for processing various raw materials
Information from the course leader

Välkomna till kursen 'Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn' som är den första kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Välkomnande och upprop till programmet och kursen sker digitalt via Zoom den 28 augusti klockan 13:15-15:00. Här får du möjlighet att ställa eventuella frågor till kursledarna och bekanta dig med varandra. Uppropet är obligatoriskt.

------------------------

Hela kursen kommer att ges på distans via Zoom och Teams plattformar. Vi planera att även examination skall ges i distansform. Därför är det viktigt att du redan nu laddar ner och installerar Zoom; se mer information på Studentwebben:

https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/programvara-for-studenter/

Ett preliminärt schema kommer att finnas tillgängligt på kurshemsidan i början på augusti. Schemat kan komma att uppgraderas tills kursen startar!

Vi kommer att använda plattformen Canvas, där det kommer att finnas viktig information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Om du har ändrat dina planer och bestämt dig för att inte delta i kursen, vänligen meddela mig ASAP genom att skicka ett e-post till monika.johansson@slu.se . Detta underlättar den slutliga planeringen av kursen och ger plats för andra studenter.

Viktig!! Om du inte redan är SLU-student måste du registrera dig för ditt campuskonto i tid. Information om hur du gör detta finns här: https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen i Ladok Student, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Monika och Henrik

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LV0119-10460 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LV0119

Academic year 2022/2023

Food Technology with introduction to food control (LV0119-10357)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Food Technology with introduction to food control (LV0119-10349)

2021-08-30 - 2021-11-01

Syllabus and other information

Litterature list

Livsmedelsvetenskap by: Annica Nylander, Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl

ISBN: 9789144095677
(https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/omvardnad-och-vard/naringslara/livsmedelsvetenskap)

Comment: Second edition

Handouts from the lectures will also be a part of the cours litterature

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Food Inspection - Master's Programme (60 credits) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: A1N
Subject: Food Science Food science
Course code: LV0119 Application code: SLU-10460 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 100%