New search
MV0223

Forest soils and climatology

x


Information from the course leader

Till dig som antagits till skogsvetarprogrammet och kursen Skoglig marklära och klimatologi.

Vi som kursledare på de två första kurserna ser fram emot många roliga och inspirerande aktiviteter de kommande tio veckorna tillsammans med er studenter.

Skogsvetarprogrammet börjar med de två kurserna “Skog - nyttjanden och värden” och “Skoglig marklära och klimatologi”. Kurserna går parallellt på halvfart för att bättre kunna utnyttjabarmarkssäsongen till fältaktiviteter och för att kunna samverka i vissa moment.

Du blir registrerad genom att närvara vid introduktionerna i Sal“Björken” på SLU, den 29 augusti kl. 8.15 och 12.15. I fortsättningen kommer du att registrera dig själv på kurser. Skulle du vid kursstart inte kunna närvara vid uppropet, ta kontakt med oss kursledare via mail eller telefon, så vi kan se till att du blir registrerad.

Under september håller vi till mycket utomhus. Det är alltså viktigt att redan från början ha med stövlar/kängor och regnkläder. Flera av exkursionerna sker med cykel, som behövs redan från andra veckan.

När vi har aktiviteter på distans använder vi kommunikationsverktygen Zoom och Wonder. Arbetsmaterial och instruktioner och meddelanden kommer på en plattform som heter Canvas, som du ska ha fått en inbjudan till på e-mail. Canvas kan du nå när du fått ditt studentkonto och e-mail. Det är klokt att så tidigt som möjligt hämta ut ditt studentkonto (se https://student.slu.se/studier/nystudent/ ).

Om du har en funktionsnedsättning eller läs och skrivsvårigheter som gör att du behöver extra tid, avskildhet eller något extra hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer –kontakta SLU Funka (så snart som möjligt): Funka@slu.se

Meddela sedan sådana behov till kursledare på varje kurs.

Hälsningar,

Johannes Larson och Ulrik Ilstedt

Kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MV0223-10300 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0223

Academic year 2022/2023

Forest soils and climatology (MV0223-10085)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Forest soils and climatology (MV0223-10277)

2021-08-30 - 2021-11-01

Syllabus and other information

Litterature list

1) Marklära
**Länk: **https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/naturvetenskap-och-miljo/geovetenskap/marklara/
**Författare: **Jan Eriksson, Sigrun Dahlin, Ingvar Nilsson, Magnus Simonsson
**ISBN: **9789144069203

2) Fältkompendium i jordarts och jordmånsbeskrivning
**Kommentar: **Delas ut vid kursstart

3) Marken i skogslandskapet, kapitel 4: Vattnet i skogen.
**Författare: **Allan Rodhe
**Kommentar: **Utdrag från utgången bok. Delas ut vid kursstart

4) Marken i skogslandskapet_kap 6: Jordens uppbyggnad
**Författare: **Bosse Gustafsson
**Kommentar: **Utdrag från utgången bok. Delas ut vid kursstart.

5) Kompendium i klimatologi
**Kommentar: **Delas ut vid kursstart

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Forest Science (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Forestry Science Soil Science Soil science Forestry Science
Course code: MV0223 Application code: SLU-10300 Location: Umeå Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest ecology and Management Pace: 50%