New search
MV0226

Geology and hydrology

Kursen ger dig som läser kandidatprogrammen inom biologi och miljövetenskap samt växtodling en grundläggande förståelse för jordens geologiska uppbyggnad och de processer som formar landskapet. Dessutom ges övergripande kunskap kring var jordens vatten finns och hur det omsätts. Under kursen varvas teori med praktiska moment och exkursioner för att ge en sammanhängande förståelse för hur geologi och hydrologi ofta samverkar. Geologin har en stor inverkan på olika grundämnens omsättning samt är även nära kopplat till jordens klimatutveckling. Vidare ges inom kursen kunskap om bergarter och mineral, samt olika i Sverige vanligt förekommande jordarter. Detta syftar till att ge en förståelse till landskapets geologiska uppbyggnad samt hur det formats av istider och olika glaciala processer. Vatten är en livsavgörande resurs och stor vikt inom kursen ges till att förstå det hydrologiska kretsloppet, var vatten finns, hur grundvatten bildas, samt hur vatten omsätts och transporteras i landskapet. En viktig aspekt inom kursens hydrologiavsnitt är även hur människan påverkar vattnets kretslopp och kvalitet.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MV0226-10421 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0226

Academic year 2022/2023

Geology and hydrology (MV0226-10339)

2022-08-29 - 2022-10-31

Syllabus and other information

Litterature list

Litteraturlista för MV0226, Geologi och hydrologi

Geologi, tre kompendier av Karl-Erik Perhans

 • Exogena processer och landformer. Vittring, sluttningsprocesser, flodverksamhet, kustprocesser, vindverksamhet. 2004. 
 • Endogena processer och landformer. 2003.
 • Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. 2002.

Hydrologi

 • Kompendium i hydrologi
 • Vattnets väg från regn till bäck (kapitel 8) 
  Grip, H. & Rodhe, A. 1991
  Hallgren & Fallgren, Uppsala
  Boken finns fritt tillgänglig på internet. Du kan nå den genom att klicka på titeln i Canvas/Litteratur.

Kompendier i Geologi och Hydrologi finns att köpa i Ulls hus i samband med kursstart

Föreläsnings- och övningsmaterial

Kommer finnas tillgängligt på Canvas

Exkursionsguide

Delas ut under kursens gång.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme Crop Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Environmental Science Soil Science Soil science Environmental science
Course code: MV0226 Application code: SLU-10421 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Aquatic Science and Assessment Pace: 50%